En utnyttjad arbetskraft

avDaniel Swedin

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

RÄTTSLÖSA I januari 2008 berättade Aftonbladet om papperslöse Ravi, som jobbat för fem kronor i timmen.

Slavarbete, förekommer det i Sverige? Ja, man ställer sig frågan efter att ha läst Sydsvenska dagbladets granskning av Malmös underjordiska arbetsmarknad, ett reportage om människor som utnyttjas till låga löner och omänskliga villkor.

Tidningen berättar om män som arbetar på verkstäder, jourbutiker, möbelaffärer och billackeringar. De jobbar hela veckorna och är på arbetet 13 timmar om dygnet. I timlön har de mellan 15 och 25 kronor.

Det som är gemensamt för dessa män är att de är papperslösa.

Oseriösa arbetsgivare

Svensk arbetsmarknad är en av världens mest internationaliserade. Mer än var tionde löne­arbetare är född utanför landets gränser, och det är inte något nytt fenomen att människor som kommer hit för att arbeta utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Däremot har omfattningen ökat och de papperslösa, de som befinner sig i Sverige utan tillstånd, är värst utsatta. Söker de kontakt med myndigheter eller andra för att få sina villkor tillgodosedda riskerar de att bli utvisade och utan ersättning för det arbete de utfört.

Det svenska idealet är att alla ska omfattas av välfärden och att parallella system inte ska

tillåtas. Vårt system vilar på starka avtal där arbetstagarna skyddas. Samhället är reglerat och mycket bygger på att du har ett personnummer. Det är bra.

Cyniskt men billigt

I EU byggs stängsel och asylsökande ska hållas utanför när deras ärenden prövas. Samtidigt konstruerar man system för att slussa in temporär arbetskraft med hjälp av tillfälliga arbetstillstånd, ramlagstiftning för säsongsarbetare och direktiv för säsongsarbetare.

Politiken skapar en lättrörlig reservarmé av jobbare från länder utanför EU som sätts in och dras tillbaka efter behov. Det är cyniskt, men billigt, att ta hit människor som får plocka bär och stå i jourbutiker tills deras kroppar ger upp. Sedan skickar vi hem dem.

I dag verkar ingen ha hela svaret på hur papperslösa ska garanteras rimliga villkor. Flera LO-fack har visat initiativförmåga genom att samarbeta med utländska förbund, anställa egna tolkar och genom att organisera papperslösa. TCO har föreslagit att en ombudsman ska inrättas för att ta tillvara papperslösas rättigheter.

I mars pressades Moderat­regeringen till en överenskommelse med Miljöpartiet där papperslösa lovades rätt till vård. När det gäller att förbättra situationen på arbetsmarknaden för de här människorna är varken alliansen eller de gröna intresserade.

I stället har man skapat regler för arbetskraftsinvandring som förvärrat problemen med orimliga arbetsvillkor, rätts­löshet och utnyttjad utländsk arbetskraft.

Publicerad: