Mejla

Ingvar Persson

Tvinga skolorna att lotta Anna Ekström

Segregationen är vårt stora problem

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Stefan Mattsson
Utbildningsminister Anna Ekström.

Det svenska utbildningsdepartementet har haft fint besök. Den internationella expertorganisationen OECD har granskat det svenska skolsystemet. I går var det dags för utbildningsminister Anna Ekström att ta emot experternas rapport.

De kommer bland annat fram till att skolan inte klarar av uppgiften att ge alla barn en likvärdig start. Särskilt illa råkar enligt OECD barn som är födda i ett annat land ut.

Bristen på likvärdighet

Att det svenska samhället är segregerat är ingen nyhet. Inte att det påverkar skolan heller. Bristen på likvärdighet har varit den stora utbildningspolitiska frågan under i vart fall två årtionden och det är knappast en tillfällighet.

I onsdagens partiledardebatt beskrev moderatledaren Ulf Kristersson kunskapen som vår tids stora jämlikhetsfråga. Kristerssons motiv må ha varit att försöka skyla över en orättvärdig fördelningspolitik när det handlar om skatter och stöd till utsatta, men i sak har han rätt. Ett jämlikt samhälle måste bygga på att alla får tillgång till kunskap.

Därför är OECD-rapporten ännu en påminnelse om ett samhällsmisslyckande.

Skolvalet kan vara lösningen

I rapporten beskrivs skolvalet som en möjlig väg att åstadkomma en mindre segregerad skola. Rätt utformat skulle det, menar experterna, till exempel kunna motverka effekterna av ett alltför uppdelat boende.
Problemet är att erfarenheten talar för motsatsen. Under den tid vi haft ett fritt skolval har klyftorna mellan skolor och mellan elever bara blivit djupare.

Enligt OECD kan det dock motverkas genom aktiva åtgärder. Bland annat menar man att elever och lärare måste få mer stöd inför valet av skola.

Det är antagligen sant, men lär knappast räcka för att bryta segregationen. Redan för två år sedan föreslog den statliga skolkommissionen en hel rad åtgärder för att skapa ett mer aktivt skolvalsystem. Bland annat skulle alla skolor få uppdraget att verka för en allsidig sammansättning av elever. Kommissionen menade också att alla föräldrar borde uppmuntras att välja skola för sina barn.

Lotta ut skolplatserna

Det mest kontroversiella förslaget handlade kanske ändå om urvalet. Enligt kommissionen borde dagens system med köer och syskonförtur till populära skolor ersättas. De mest eftertraktade skolorna borde rent av lotta ut sina platser. Det kan vara det enda sättet att på allvar ta itu med segregationen.

Innan hon blev minister ledde Anna Ekström skolkommissionens arbete. Förslagen om ett förändrat skolval är i grunden hennes. Nu har OECD levererat fler argument för att genomföra förändringar.
Det är dags att utbildningsminister plockar fram tombolan och de andra idéerna från skolkommissionen. Det räcker inte att prata om skolsegregationen. Nu måste något göras.

avIngvar Persson

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM