Diskrimineringen är Europas isberg

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-06-04

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Diskrimineringen är ett isberg som EU inte längre kommer runt. Unionen som bildades med freden som mål, och den fria rörligheten som medel, har klara problem med att respektera människovärdet.

Hela 55 procent av EU:s immigranter och minoritetsbefolkningar upplever att etnisk diskriminering är utbredd i deras land, visar en undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. 37 procent har själva upplevt diskriminering det senaste året. 12 procent har blivit utsatta för rasistiska brott. 80 procent av dem brydde sig inte om att anmäla händelsen till polisen. Få tror att polisen skulle göra något.

Morten Kjaerum, chef för EU-byrån, skräder inte orden: ”Undersökningen avslöjar hur stort mörkertalet är när det gäller rasistiska brott och diskriminering. De officiella siffrorna är bara toppen på isberget.”

Värst diskriminerade blir EU:s 12 miljoner romer. Varannan rom har blivit utsatt för rasistiska brott det senaste året. Även nordafrikaner och afrikaner från söder om Sahara diskrimineras i hög grad.

Diskrimineringen kommer i många former. HBT-personer får räkna med att utsättas för diskriminering under hela sin livstid, visar alarmerande statistik.

EU-parlamentet kämpar emot. Diskriminering på grund av kön och etnicitet får enligt EU inte förekomma på några samhällsområden. Diskriminering på grund av religion, politisk övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning har hittills bara varit förbjudet i arbetslivet. EU-parlamentet röstade nyligen igenom ett direktiv som ska förbjuda även sådan diskriminering på alla samhällsområden. Till exempel när man söker bostad eller vård.

Den konservativa gruppen i parlamentet, EPP, försökte sänka förslaget. Högerns motiv var att diskrimineringsförbudet ”bryter mot närhetsprincipen och skulle innebära en oproportionerligt stor byråkrati”.

Alla svenska EU-parlamentariker utom Gunnar Hökmark (M) och Lars Wohlin (KD) röstade för diskrimineringsförbudet. Hökmark anmälde sedan till protokollet att han hade röstat fel.

”Om EU ska vara en gemensam marknad för människor att arbeta, resa och leva på, måste vi ha samma regler som skyddar människor från att diskrimineras när de försöker köpa saker eller använda service”, säger den liberaldemokratiska parlamentsledamoten Liz Lynne.

Hennes rapport för lika rättigheter och mot diskriminering föregick det diskrimineringsförbud som kommissionen lade fram och parlamentet nu röstade för. De svenska moderaterna i EU-parlamentet röstade enhälligt mot Lynnerapporten.

Ska EU bara koncentrera sig på den fria marknaden, eller måste EU hävda människovärdet också? Den europeiska högern sätter marknaden före politiken – och kraschar rakt in i diskrimineringens isberg.

Följ ämnen i artikeln