ÅSIKT

De är fortfarande helt maktlösa i sitt eget land

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Alla kvinnor måste ha en manlig förmyndare.
LEDARE

Som bekant råder apartheid i Saudiarabien. Kvinnor får inte rösta, inte köra bil, inte cykla, inte uppsöka läkare, lämna huset eller resa utan tillstånd från en man. Kvinnor har rätt att äga, driva företag, gå i skola samt öppna eget bankkonto, men måste ha tillstånd- från en man. Allt som allt innebär detta färre rättigheter än de svarta hade under apartheidregimen i Sydafrika.

2001 ratificerade Saudiarabien FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Därigenom är landet skyldigt att vidta åtgärder för att ge kvinn or deras frihet: politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och civilt. Detta har inte skett.

I stället visar en ny omfattande rapport från Amnesty, vilken släpps i dag, hur saudiarabiska myndigheter sedan 2001 har inlett en ny offensiv mot de mänskliga rättigheterna i landet. Denna gång med hänvisning till terrorismbekämpning.

”Saudi Arabia – Assaulting Human Rights in the Name of Counter-Terrorism” visar hur det ovanpå könsapartheid, förtryck av oliktänkande och fullständigt horribla brott mot de mänskliga rättigheterna har införts något som närmast kan beskrivas som rättslöshet. Antalet personer som hålls fängslade på godtyckliga grunder i Saudiarabien har ökat från hundratals till tusentals sedan 2001.

Enligt Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanöstern- och norra Afrika-program har regimen använt sitt starka internationella inflytande för att komma undan med detta.

Gällande könsapartheiden har Saudiarabien satt i system att säga en sak till människorättsorganisationer utomlands och göra något helt annat hemma. Så sent som i juni hävdade man inför FN:s råd för mänskliga rättigheter att manligt förmyndarskap av vuxna kvinnor inte var ett krav i landet. Människorättsorganisationerna ger en helt annan bild. Human Rights Watch dokumenterade i sin rapport ”Perpetual Minors” effekterna av ett system som gör det omöjligt för kvinnor att utbilda sig, ta en anställning eller få medicinsk vård utan tillstånd från en man. Detta gör, bland mycket annat, att möjligheterna för en kvinna att ta sig ur en situation där hon utsätts för våld är nästintill obefintliga.

Visserligen verkar det inte finnas några skriftliga bestämmelser eller officiella regler vilka uttryckligen kräver att kvinnor skall ha manliga förmyndare. Men systemet upprätthålls. Regimen spelar en central roll i att verkställa det.

Kvinnor hålls utanför, osynliga och maktlösa i sitt eget land.

Har jag nämnt att Saudiarabien är Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern?

Katrine Kielos

ARTIKELN HANDLAR OM