Ledare

"Det räcker inte att S och LO kramas"

Av: 

Åsa Petersen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

Sommarsamtal med Arenagruppens Håkan A Bengtsson

FEM FAKTA OM Håkan A Bengtsson: Yrke: Vd för Arenagruppen. Ålder: 51 år. Familj: Gift med Anette. Här är jag helst i sommar: I Kina. Detta läser jag på semestern: Böcker om Kina.
FEM FAKTA OM Håkan A Bengtsson: Yrke: Vd för Arenagruppen. Ålder: 51 år. Familj: Gift med Anette. Här är jag helst i sommar: I Kina. Detta läser jag på semestern: Böcker om Kina.

12 juli 2009 Håkan A Bengtsson bär en lysande gul tröja från Ben Sherman. YEAH! YEAH! YEAH! står det på bröstet. Det är en rolig kontrast mot hans resonerande och eftertänksamma sätt. Men man måste nog ha inställningen YEAH! YEAH! YEAH! för att vara chef för tankesmedjan Arenagruppen. År efter år leder Arenagruppen den radikala och progressiva vänsterdebatten.

Håkan A Bengtsson identifierar sig personligen med den socialdemokratiska traditionen. För honom är socialdemokratin inte en formel för hur samhället ska byggas, utan ett förhållningssätt. Det gäller att tro på politiken och demokratin. Och att sträva efter jämlikhet. Revisionismen är viktig.

”Den som inte är beredd att revidera politiken, är inte radikal”, säger Håkan A Bengtsson.

Socialdemokraterna dalar i opinion­en. SCB:s majmätning visade nästan 6 procents minskning på ett halvår. EU-valet blev ett haveri för Socialdemokraterna, som inte själva vill erkänna det.

På kort sikt ser Håkan A Bengtsson två förklaringar till socialdemokraternas svårigheter. De lider av bristande självförtroende och otydligt ledarskap. Därför lyckas de inte formulera poängen med sitt politiska alternativ.

På längre sikt har Socialdemokraterna strukturella problem, som inte kan skyllas på någon enskild person. Partiet saknar ett politiskt koncept för storstaden. EU-valet bekräftar det på ett dramatiskt sätt. Socialdemokraterna blev bara fjärde största parti i Stockholm. Miljöpartiet blev större.

”Det finns en ökad individualism i storstäderna, en ny social struktur. LO-yrkena är i minoritet. Då hjälper det inte hur mycket Socialdemokraterna och LO kramar varandra”, säger Håkan A Bengtsson.

Han resonerar om hur man ska lösa spänningen mellan innerstadens och förorternas väljare. Socialdemokraterna måste organisera sig på ett nytt sätt. Förorterna måste mobiliseras. Att bara söka partiföreträdare bland dem som har varit med sedan SSU-tiden, som passar in i partiapparaten, fun­gerar inte.

”Socialdemokraterna måste våga plocka in folk med en egen bas, kunskap och agenda. Göra som Miljöpartiet, som satte miljödebattören Isabella Löwin på sin EU-valsedel. Inte göra som Socialdemokraterna i Stockholm, som petade Juan Fonseca från riks­dagen. Han var orädd och hade starkt stöd i förorterna.”

I Miljöpartiets framgångar ser Håkan A Bengtsson möjligheter till en ny radikal vänsterkoalition, mindre socialistisk och mer grön. Miljöpartiet har vunnit många väljare som tidigare röstade på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Varför har inte Socialdemokraterna fått ökat stöd i den ekonomiska krisen? Håkan A Bengtsson svarar att kriser föder social oro. I sådana tider är det inte säkert att väljarna går åt vänster. I Europa vinner högerpopulismen mark.

Samtidigt är den ekonomiska krisen en chans för socialdemokratin. Den kritik mot kapitalismen som vänstern står för bekräftas i den ekonomiska debatten. Nu skulle Socialdemokraterna kunna presentera en politik som skapar balans mellan politik och marknad. Som reglerar finansmarknaderna och stöder den verkliga ekonomin – i stället för dem som tjänar pengar på pengar.

”Konflikten mellan traditionalister och förnyare inom socialdemokratin är djupt destruktiv. Den gör att social­demokrater sysslar med interna konflikter snarare än gemensamma utmaningar”, säger Håkan A Bengtsson.

Han pekar ut skolan som ett outnyttjat politiskt fält för Socialdemokraterna. Skolan är den viktigaste välfärdsbulten. Visst är möjligheten att välja skola bra, men friskolevurmen har gått för långt. En skola som redan från början segmenterar elever, skiljer dem från varandra vid låga åldrar, är ingen bra grogrund för samhället.

”Ordning och reda-retoriken fyller ett tomrum i skoldebatten. Disciplinen kan bli huvudsaken eftersom det saknas en argumentation för den sammanhållna skolan. Här finns stor politisk potential.”

Socialdemokraterna borde även intressera sig för näringslivets villkor på ett djupare plan. Vårens Saab-kris visade Sveriges avsaknad av näringspolitik. Globaliseringen ökar behovet av regionalt och nationellt ägande. Vänstern får inte lämna diskussionen om företagandet till högern.

”Företagen behöver inte bara ekonomiska incitament utan också ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och löntagare”, säger Håkan A Bengtsson.

Ett sådant gott närings­livsklimat skulle vänstern kunna skapa.

Kapitalismens kritiker har förmågan att se både nackdelarna och fördelarna med det ekonomiska systemet. Och kan bygga in rättvisa i det.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!