ÅSIKT

Alla måste få upprättelse

LEDARE

15 JULI 2002. Äntligen. Två av de tre svenska medborgare som står på USA:s sanktionslista ska strykas. Det är glädjande. Rättsövergreppet har pågått alldeles för länge.

Det folkliga stödet för de tre svenskarna med somalisk bakgrund har varit viktigt för gårdagens besked. Det visar att det går att påverka även USA i denna tid av terroristjakt. Många organisationer, medier och enskilda medborgare har blivit upprörda och engagerat sig. Aftonbladet har på ledarplats dagligen påmint om fallen. Regeringen började till slut också driva männens sak kraftfullt genom direktkontakter på ministernivå med USA.

En kvar på listan

Men det är för tidigt att sätta punkt. Den tredje mannen är inte struken från listan. Det är oacceptabelt att USA fortsätter att diktera villkoren. Därför är det nödvändigt och bra att utrikesminister Anna Lindh är tydlig om att Sverige kommer att begära att även den tredje mannen avförs från FN:s sanktionslista.

Även för de två män som nu stryks från USA:s lista återstår beslut i FN och EU innan sanktionerna hävs. Inte heller då kan de leva ett normalt liv, efter att ha pekats ut och felaktigt brännmärkts som terrorister i åtta månader. De måste få kompensation och full upprättelse för det som de har utsatts för.

Debatten om rättssäkerheten har bara börjat. De rättsvidriga övergreppen på de tre svenska medborgarna bör leda till en omprövning av både FN:s och EU:s regler. Regeringen gör rätt som kräver en förändring av FN:s sanktionssystem med tydligare kriterier och en öppnare process. Men det räcker inte.

Ett av problemen för de tre svenska medborgarna är den EG-förordning som låser deras pengar när FN väl satt upp dem på listan. Förordningen, som beslutades utan större uppmärksamhet, slår direkt mot enskilda medborgare som i praktiken inte har något möjlighet att överklaga. Den process som de tre inlett i EG-domstolen tar evigheter medan de själva inte har pengar för dagen.

Snabbare än riksdagen

Så kan inte lagstiftning få drabba vanliga människor. Det är en tankeställare i en tid när EU tar nya regler mot terrorism snabbare än riksdagen hinner med. De nationella parlamenten måste få tillräcklig tid att öppet debattera nya lagar. Rätten att få sin sak snabbt prövad i domstol måste garanteras i EU:s grundlagar.

Det räcker inte om sanktionerna mot de tre svenska medborgarna försvinner. De skandalösa bristerna bakom denna bedrövliga historia måste rättas till.

245

dagar har gått sen tre svenska medborgare utsattes för sanktioner och fick sina tillgångar frysta. Nu har två friats från misstankar. Hur länge dröjer det innan bannlysningen upphör för alla?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

ME