Mejla

Jenny Wennberg

Har polisen glömt Danguole Rasalaite?

Kriminella nätverk lär jubla över polisens beslut

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: POLISEN
Polisen har slagit sönder prostitutionsgruppen vilket riskerar öppna upp Sverige ytterligare mot den organiserade brottsligheten.

I september 1999 landar Danguole Rasalaite i Sverige. Hon är ett övergivet barn som kommer till Sverige från Litauen när hon är 16 år gammal. I Sverige blir hon inlåst i en lägenhet och tvingad till prostitution. Rasalaite köps och säljs som en handelsvara och tar till sist sitt liv genom att hoppa från en bro.

Den svenska sexköpslagen trädde i kraft samma år som Danguole Rasalaite kom till Sverige och har ett tydligt preventivt värde. Men ingen straffrättslig lagstiftning fyller någon som helst funktion om brotten som begås inte beivras och prioriteras polisiärt.

Under slutet av 90-talet och början av 00-talet var uppmärksamheten kring sexköpsbrottet och trafficking stor. EU lagstiftade mot trafficking och resurser omdirigerades hos polisen i Sverige. Regeringen prioriterade frågan, polisen prioriterade frågan, medierna prioriterade frågan.

Men det var då.

Gruppen slås sönder

Nu har polisen valt att slå sönder den väl fungerande prostitutionsgruppen vid sin omorganisation. Trots att den är direkt avgörande för att skydda kvinnor och göra Sverige mindre attraktivt för internationella kriminella nätverk.

Polisens beslut syns ute i verkligenheten där prostitutionen existerar. Hotellkedjan Scandic har utbildat sin personal för att upptäcka prostitution. Men sedan en tid tillbaka kommer inte polisen längre när man ringer, berättar Pernilla Johansson på Scandic för Robert Aschberg i Aftonbladets "200 sekunder".

– Om inte polismyndigheten bryr sig om de här tjejerna, vem ska då göra det, frågar sig en anonym polisanställd i sin tur.

Kunskapscenter viktiga

Frågan är berättigad. Självfallet innebär en särskild enhet en prioritering. Att hävda att det inte påverkar arbetet negativt att lösa upp prostitutionsgruppen är trams. Kunskapscenter stärker arbetet, oavsett om det handlar om polisen eller sjukvården. Det är därför de existerar.

Den internationella organiserade brottsligheten handlar primärt med narkotika, vapen och kvinnor. Inkomsterna är höga och risken låg ifråga om kvinnor. Operation Rimfrost mot gängen i all ära, men den som vill komma åt inflödet av vapen i Sverige behöver också prioritera jakten på sexköparna.

Män som de som förstörde Danguole Rasalaites liv lär dock jubla över polisens beslut.

avJenny Wennberg

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott

Sverige

Vapen

Narkotika