Här har vi yttrandefrihet – för alla utom muslimer

Bokbål har blivit en folksport

Danske högerextremisten Rasmus Paludan satte koranbränningar på kartan.

För ett år sedan stod jag i ett regnigt Karlstad och iakttog när Rasmus Paludan försökte få fjutt på en Koran. Publiken bestod mest av människor som skyndade förbi för att köpa toapapper. Några kvarter bort hade unga muslimska killar arrangerat en folkfest istället. Paludans försök att hetsa mot Värmlands muslimer blev ett praktfiasko.

Sedan den där dagen har koranbränningar blivit närmast en folksport. Bara den här veckan har det kommit in ett antal ansökningar. I debatten har fokus varit fäst på sådana som Paludan. Om han inte får bränna koranen, inskränks inte hans yttrandefrihet?

Skapar rädsla

Det är ingen enkel fråga. Men det finns ett annat perspektiv som har kommit bort lite. Lagar om hets mot folkgrupp är inte bara tänkt som en begränsning av yttrandefriheten. Det är också ett sätt att se till att den kommer alla till del.

Demokratin är ett slags åsiktstorg där alla tankar ska få höras. Men om någon kommer till torget för att hota, hata och arrangera bokbål, finns risken att andra går därifrån. Det är därför de flesta demokratiska länder har lagar mot hets.

Det är i detta sammanhang vi bör fråga oss om brännande av religiösa skrifter utanför synagogor och moskéer åtminstone i vissa fall borde kunna vara hets mot folkgrupp. Blir de på insidan rädda för att delta i den demokratiska processen? Det har tyvärr inte prövats ordentligt.

Skydda människorna

Kontexten spelar roll. Högerextremisters koranbränningar handlar knappast om religionskritik, lika lite som att nazisterna som brände judiska författares böcker på 30-talet var litteraturkritiker. Det handlar istället om att injaga fruktan och väcka hat mot en minoritet. Är det en kvinna som flytt religiöst förtryck som utför en manifestation, kan saken hamna i ett annat läge.

Det vore mindre ingripande att pröva om vår befintliga hetslagstiftning kan fungera än att ändra i ordningslagen eller införa hädelselagar. Vi ska skydda människor, inte idéer. Vi ska inte heller låta oss pressas av andra stater. 

Men faktum är att många svenska muslimer i dag drar sig för att delta i det politiska samtalet. BRÅ:s rapport om islamofobiska hatbrott bekräftar att hatet är omfattande.

När vi nu ändå pratar om det fria ordet, kan vi ju fråga oss hur det påverkar muslimers yttrandefrihet.