Inhyrd är otrygg

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: PER BJÖRN
osäkert jobb På Marabou väntar 100 tidigare anställda just nu på att arbetsdomstolen ska pröva deras rätt till återanställning.

Inför årets avtalsrörelse har en fråga framför allt pekats ut som en möjlig orsak till konflikt, och det är inte lönerna. I stället handlar det om anställningsskyddet och arbetsgivarens möjlighet att ersätta egna anställda med personal från bemanningsföretag.

De fackliga organisationerna ifrågasätter inte bemanningsföretagens plats på arbetsmarknaden. De seriösa delarna av branschen har sedan många år kollektivavtal och rimliga villkor.

Motsättningen gäller frågan vilken roll inhyrningen av personal ska spela i framtiden, och om de ska kunna användas som ett sätt att gå runt lagens anställningstrygghet.

Nu, när tiden för en ordnad avtalsrörelse är på väg att rinna ut, haglar anklagelserna mellan parterna. Och ändå finns bemanningsfrågan ännu inte på bordet.

Bevara skyddet

För arbetsgivarna handlar det om rätten att bestämma över produktionen, och om möjligheten att pressa kostnaderna ytterligare.

För de fackliga organisationerna gäller det att förhindra att anställningsskyddet urholkas. I en rad uppmärksammade fall har företag sagt upp sin personal för att genast lägga ut jobben på bemanningsföretag. Många gånger har anställda erbjudits sina gamla jobb, men nu som inhyrda.

För vanliga anställda handlar det om trygghet, och om makt i vardagen. Kan arbetsgivaren i praktiken runda lagens anställningsskydd drabbas inte bara den som får sparken. Alla har anledning att känna oro för att falla i onåd.

Det är en av de största dagliga integritets- och demokratifrågorna.

Bemanningsfrågan

Bemanningsfrågan handlar om ansvaret i att vara anställd, och att anställa.

I krisens spår kommer bemanningsföretagen att expandera. Kraven på snabb anpassning, låga kostnader och effektiv produktion har förstärkts. Arbetskraften - de anställda - betraktas ofta som en insatsvara vilken som helst. När efterfrågan ökar är risken stor att det inte innebär fler fasta jobb.

Det kan förändra arbetsmarknaden i grunden.

Stoppa missbruket

Därför är frågan om inhyrningen av personal stor för de fackliga organisationerna. Det är också därför detta är en av de arbetsrättsliga frågor där den rödgröna oppositionen givit besked.

Vid ett regimskifte ska det bli ett stopp på missbruket av personalinhyrning för att gå runt anställningsskyddet.

Bäst är det naturligtvis om parterna själva kan hitta ett sätt att begränsa missbruket. Det är så den svenska modellen ser ut.

Men då måste arbetsgivarsidan vara beredd att diskutera bemanningsfrågan.

IP

Publicerad: