Mer hårklyveri än ideologi

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

UPPSALA.

Foto: ROLF HAMILTON/UNT
Saggigt Urban Ahlin (S) och Carl Bildt (M) debatterade utrikespolitik i Uppsala i går. Med två så vältaliga personer som älskar sina egna röster hade debatten tjänat på hårdare styrning.

Oj, sa Urban Ahlin (S) när han såg den fullsatta hörsalen. Utrikespolitik drar publik, åtminstone i universitetsmiljö.

Både han och utrikesminister Carl Bildt (M) såg ut som två spralliga skolpojkar. Förväntan låg i luften.

Känslan från min ungdoms Lund då vi satt på Akademiska föreningen och hörde utfrågningarna av Olof Palme gjorde sig påmind. Då som nu är det de unga som bryr sig om världen.

Tyvärr blev det ganska saggigt. Med två så vältaliga personer som älskar sina egna röster hade debatten tjänat på hårdare styrning och en tydligare indelning i olika ämnen.

Halva tiden gick åt en ganska obegriplig säkerhetspolitisk debatt där skillnaderna mellan just dessa herrar ligger på hårklyveriets nivå. Nato-vännen Ahlin tyckte att det trots allt måste finnas gränser för Sveriges samarbete med Nato och exemplifierade med FP-förslaget att Sverige ska hjälpa Baltikum med flygövervakning.

Nato-vännen Bildt ville inte kännas vid detta men betonade att det behövs pragmatism. Ingen av dem tyckte att det är problematiskt att amerikansk militär ska öva flygbombning över Sverige.

Det var länge svårt att se mer än nyansskillnader. Först när en kvinna ur publiken lyfte frågan om Sveriges vapenexport och synen på kärnvapen hettade det till.

– Det är lätt att svänga sig med siffror men vad är det vi exporterar? Jag var nyligen i Mexiko. Sverige exporterar båtar till den mexikanska kustbevakningen så att de kan komma till rätta med knarket, sa Bildt.

– Nu gällde inte frågan knarksmuggling i Mexiko utan om den svenska regeringen är aktiv i nedrustningsfrågan. Svaret är nej, kontrade Ahlin och undrade varför Sverige fortfarande inte ratificerat klustervapenkonventionen.

– Den ligger på remiss. Sverige är nämligen en rättsstat, svarade Bildt.

– Är Norge som ratificerat inte en rättsstat? undrade Ahlin.

Sen följde en intressant diskussion om Carl Bildts gemensamma utspel med Polens utrikesminister gällande de ryska kärnvapnen.

– Du skriver med Nato-landet Polen och ställer krav på Ryssland men när ställer du krav på att Nato ska ta bort sina kärnvapen? undrade Ahlin.

– Du verkar inte ha läst artikeln. Vi ställer krav på bägge. Bristande förmåga till innantilläsning, svarade Bildt.

Utrikesdebatten präglades mer av hårklyveri än ideologi.

avHelle Klein

ARTIKELN HANDLAR OM