Även papporna ska gå till mödravården

Svenska pappor tar bara ut knappt 28 procent av dagarna med föräldrapenning.

Regeringen har i dag presenterat ett lagförslag om att ge den förälder som inte är gravid ledigt för mödravårdsbesök på MVC. Det är ett lovvärt försök att få fler föräldrar att engagera sig tidigt i sina barn.

Den rödgröna regeringen vill att den andre föräldern ska få rätt att ta ut föräldrapeng från Försäkringskassan för att följa med och stötta sin partner på MVC under de två sista månaderna i graviditeten. De föreslår också att en förälder ska kunna få föräldrapeng för att delta vid barnets inskolning till förskolan.

Vi skryter ofta om att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Andelen kvinnor som yrkesarbetar och andelen kvinnor i riksdagen är den högsta i världen. Men trots att pappor med barnvagn är en vanlig syn i dag är faktiskt föräldraledigheten allt annat än jämställd i Sverige.

Kvinnorna är hemma mest

Pappornas andel har visserligen ökat men de tar fortfarande bara ut knappt 28 procent av dagarna med föräldrapenning.
Under föräldraledigheten går de flesta svenskar i stället in i traditionella könsroller där pappan jobbar och mamman tar ut flest föräldradagar och vabbar när barnet är sjukt.

Det påverkar kvinnors löneutveckling, karriärsmöjligheter och pension negativt, men också föräldrarnas förhållande och pappornas relation till sina barn.

Par som tar lika stort ansvar för hemmet och barnen är mer nöjda och har till råga på allt ett bättre sexliv än par där kvinnan tar störst ansvar.

Alla tjänar på jämställdhet

Alla tjänar på jämställdhet, även familjens ekonomi har det visat sig i och med den tilläggsförsäkring som 90 procent av de som arbetar har i kollektivavtalet.

För två år sedan gjorde Sifo en undersökning på uppdrag av Försäkringskassan om vuxnas relation till sina föräldrar och deras attityder till föräldraledighet. På frågan vem av föräldrarna som man har mest kontakt med svarade färre än tio procent att de har mest kontakt med sin pappa.

Knappt tio procent! Det borde få larmklockor att ringa hos många pappor.

Undersökningen visade också att de som hade föräldrar som varit föräldralediga ungefär lika länge har en bättre relation till båda föräldrarna än de som haft föräldrar som delat på annat sätt.
Det gäller alltså att grunda en bra förälder-barn-relation i tid. Så varför inte redan på MVC?

Får inte vara en statlig kvinnofälla

Nästa steg borde vara att dela ansvaret i föräldraförsäkringen.

I vintras tog socialminister Annika Strandhäll emot en statlig utredning om hur föräldraförsäkringen skulle kunna moderniseras. Där föreslogs det att fem månader skulle öronmärkas per förälder och att en tredjedel av försäkringen skulle vara fritt överförbar.
Det skulle kunna vara ett första steg mot ett mer jämställt uttag av föräldrapengen.
Vi kan inte fortsatt acceptera att föräldraförsäkringen är en statligt riggad kvinnofälla.

Att den blir mer jämställd är viktigt för kvinnors position på arbetsmarknaden, men det är minst lika viktigt för att den andre föräldern ska få en fin relation till sitt barn redan från start.