ÅSIKT

Till salu?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: nya hot Tännforsen – ett av Sveriges orörda vatten. Folkpartiet har slagits för de orörda älvarna i decennier. Men nu skriver partiets ordförande Lars Leijonborg under en uppgörelse som öppnar för utbyggnad av vattenkraften.
LEDARE

Ord hamnar inte i en energiuppgörelse av sig själva. Någon har ett intresse av att de finns där – eller saknas.

Kraftbolagen mobiliserar för att bygga ut de orörda Norrlandsälvarna. Det märks inte så mycket i den energipolitiska debatten. Kampanjen förs diskret, kanske med hjälp av de välbetalda pr-byråer som ofta anlitas för sådana ändamål.

Ett undantag är Skelleftekraft, som öppet talar om utbyggnad. Det är också känt att Vattenfall studerat så kallad överledning av vatten från de skyddade älvarna till andra älvar där kraftverk redan finns. Det skulle skada flera av de mest naturvärda områdena i Sverige.

Öppnar för utbyggnad

I dag skyddas de fyra nationalälvarna och andra viktiga vattendrag i miljöbalken. Folkpartiet är ett av de partier som länge drivit frågan.

Ändå öppnar alliansens energi-överenskommelse för en utbyggnad. Så lågmält att ingen uppmärksammade det vid onsdagens presentation. Kanske har inte ens partiledarna genomskådat formuleringen, men någon har valt texten: ”De fyra huvudälvarna ska skyddas.”

Det är något annat än dagens lagstiftning, som skyddar källflöden, biflöden och huvudfåror. Genom att välja ordet ”huvudälvarna” får kraftbolagen möjlighet till just den överledning från källflödena som de vill göra. Knappast en slump, eftersom ordet huvudälvar nästan aldrig används i debatten annars.

Alliansen vill också göra det mer lönsamt att bygga ut mindre vattendrag och ändra systemet med vattendomar. Bingo för kraftbolagen, men vad säger Eva Flyborg och andra folkpartister som länge kämpat för naturvården?

Samma sak med koldioxidskatten. Moderaternas Lars Lindblad menar i sitt genmäle här ovanför att vi feltolkat alliansen. Även regeringen vill ersätta koldioxidskatten med utsläppsrätter, skriver han.

Lindblad nämner inte att regeringen behåller koldioxidskatten för värmeverken, det område som är avgörande för biobränslena. Beskedet att alliansen vill ha kvar koldioxidskatten är bra, men det är inte vad som står i uppgörelsen. Lars Lindblad berättar inte heller vilken nivå som ska gälla för värmeverk och villapannor när den gröna skatteväxlingen avbryts.

Seger för storföretagen

Osäkerheten om koldioxidskatten är inte det enda problemet.

Kompromissen om utsläppsrätterna är en seger för storföretagen, ett bakslag för biobränsle och vindkraft.

Alliansen har ingen tidtabell för att bryta oljeberoendet. Lantbrukarnas riksförbund tycker att det borde finnas fler förslag för biobränslena. Organisationen kritiserar också formuleringarna om mer naturgas.

Vi kommer säkert att få se fler försök att omtolka det partiledarna skrivit under, både om energin och andra frågor. Men ord är viktiga. Varför spelar annars partiledarna upp alliansens gemensamma texter så mycket?

ME

ARTIKELN HANDLAR OM