Ledare

Vill Karolinska ha ett yrkesförbud?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

I dag träffas det etiska rådet på Karolinska institutet, KI, för att diskutera tillsättandet av en tjänst i medicinsk etik.

Ärendet är känsligt. Till de sökande hör professorn i praktisk filosofi, Torbjörn Tännsjö. Han är känd för sina kontroversiella åsikter om abort, dödshjälp med mera. Av Johan Frostegård, läkare och medlem av KI:s etiska råd, påstås han företräda en ”extrem utilitarism”.

Jag delar inte alltid Tännsjös moralfilosofiska argumentation. Däremot anser jag att Tännsjö har samma rätt som alla andra filosofer att framföra sina etiska reflexioner. Den akademiska friheten hör till själva grunden för Sverige som forsknings- och kunskapsnation. Tännsjö tar dessutom vetenskapens tredje uppgift på allvar och för ett etiskt samtal med medborgarna.

Kanske är det detta som skrämmer Karolinska institutet?

”Att man inom ämnet praktisk filosofi har olika åsikter är en sak för detta ämne och här råder förstås akademisk frihet. Läkare måste däremot handla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet?...”, skriver Frostegård i Svenska Dagbladet (1/6).

Det är bra att Frostegård nu offentligt ger uttryck för den hållning som rått på KI en längre tid. I stället för att låta moralfilosofer med vetenskapliga meriter medverka till en öppen och fri debatt om medicinsk etik har KI valt en annan väg.

Präster får utbilda blivande sjukvårdspersonal. Och mycket av KI:s verksamhet sker utan offentlig debatt. Med tanke på att KI är en statsstödd forskningsinstitution är detta illavarslande.

Alf Svensson krävde 1989 att Torbjörn Tännsjö skulle avsättas från sin docentur vid Stockholms universitet. Tännsjö hade pläderat för fri tillgång till fosterdiagnostik och rätt till selektiv abort.

Lyckligtvis lyssnade den akademiska världen inte på Svensson.

Tännsjö gick vidare i karriären och har varit forskare vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, innehaft professuren i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och nu som förste innehavare av Kristian Claeson-professuren i praktisk filosofi i Stockholm. Tännsjö hör till de absolut mest meriterade och internationellt erkända etikerna i Sverige.

Tännsjö har tidigare sökt tjänster i medi­cinsk etik vid KI. Först fick jesuitpatern Erwin Bischofsberger professuren utan att tjänsten utlystes.

Andra gången utlystes en halvtidstjänst i medicinsk etik och Tännsjö placerades av alla sakkunniga i första rummet. Då avbröts tillsättningsförfarandet. Tjänsten utlystes lite senare men då med tillägget att det krävdes medellång vårdutbildning, vilket inte Tännsjö har.

Nu för tredje gången har Tännsjö sökt en tjänst i medicinsk etik vid KI. Tillsättningsförfarandet har ännu en gång avbrutits.

Det är pinsamt. Måtte det etiska rådet ta sitt förnuft till fånga och värna den akademiska friheten. I annat fall har KI i praktiken infört yrkesförbud för en av landets största etikforskare.

Helle Klein

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

/

Helle Klein

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Helle Klein