Faran med fel föräldrar

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

Marika Lindgren Åsbrink: Till och med döden diskriminerar

Det går allt sämre i skolan för svenska elever. Trenden har hållit i sig sedan 1990-talet, och allra mest tappar de lågpresterande. Det finns många skolor runt om i Sverige där bara hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. Det är ingen slump vilka skolor det rör sig om. Sannolikheten att klara betygen är mycket starkt kopplad till klassbakgrund. Oroväckande nog blir denna koppling dessutom allt starkare. Dina föräldrar blir allt viktigare för dina skolresultat.

Hur det går för dig i skolan spelar roll för det mesta här i livet. Den som inte klarar skolan löper betydligt större risk än andra att bli arbetslös, fattig och sjuk. Till och med döden diskriminerar: Personer med låg utbildning lever flera år kortare än personer med hög utbildning. Ojämlikhet är inte något oskyldigt.

Jan Björklund säger att kommunerna måste öka resurserna till utsatta skolor. På den tiden han själv var skolborgarråd i Stockholm reserverade han sig dock mot just sådana förslag. Även hans folkpartistiske efterträdare, Lotta Edholm, har skurit i de socioekonomiska anslagen. Följden i stadsdelar som Rinkeby har de senaste fyra åren blivit såväl sjunkande lärartäthet som sjunkande betyg.

Resurser spelar nämligen roll. Forskningen är relativt enig kring att fler lärare inte höjer resultaten i skolan i allmänhet – men de har en effekt om de sätts in där eleverna kommer från studieovana hem.

Det skulle alltså gå att göra något åt det faktum att svenska barn i allt lägre grad möter en skola som förmår garantera alla, oavsett bakgrund, en lika bra start i livet.

Skolan är en spegelbild av omvärlden. När ojämlikheten växer ute i samhället, kommer det också att märkas innanför skolans fyra väggar. Men Sverige är hårdare drabbat än många andra länder. Från att ha intagit en topposition i världen vad gäller likvärdighet i utbildningen, så är Sverige i dag sämre än OECD-genomsnittet.

Denna utveckling har skett parallellt med att kunskapsresultaten generellt har sjunkit. Man skulle kunna tro att den allt mer segregerade skolan åtminstone medförde något gott för de starka eleverna, som allt oftare samlas på samma skola, men så är inte fallet. Alla tappar, även om försämringen är störst för de lågpresterande eleverna.

Samtidigt brutalbantar regeringen både Komvux och arbetsmarknadsutbildningen. Trots att ungefär var fjärde 20-åring saknar slutbetyg från gymnasiet, vill inte regeringen att dessa personer ska få en andra chans.

Vägen från skolstart till arbetsliv blir allt smalare. Se för guds skull till att inte ta något snedsteg. Eller födas i fel familj.

Marika Lindgren Åsbrink

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.