ÅSIKT

Välfärdsfusket måste stoppas

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Yrkeskriminella har lärt sig att det är hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan man mer eller mindre riskfritt kan hämta hem stålarna

avDaniel Swedin

LEDARE

En av de fåtaliga nyheterna i statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring i går var att de rödgröna avser att tillsätta en särskild delegation för att komma till rätta med det utbredda fusket i välfärden.

Nej, den här gången handlar det inte om att klämma åt människor som lever på bidrag. Det handlar inte om att utmåla arbetslösa och sjuka som slappisar och simulanter.

Nu handlar det om att bekämpa det utbredda fusket med personlig assistans och subventionerade anställningar.

Det är rätt häpnadsväckande, egentligen.

Bidragsbrott

Redan 2005 pekade Brottsförebyggande rådet, Brå, ut assistansersättningen - pengar som personer med funktionsnedsättning kan få för att anlita personliga assistenter - som ett högriskområde för bidragsbrott. 2011 visade Inspektionen för socialförsäkringen i en undersökning att fusk med assistansersättningen är landets mest organiserade bidragsbrott. Brotten går bland annat ut på att assistenter får lön för arbete som inte utförs och att pengarna för de påstått arbetade timmarna fördelas mellan personer som är inblandade i bedrägeriet.

Anmälningarna om misstänkt bidragsfusk inom assistansersättningen ökar lavinartat, precis som återkraven.

Brottsförebyggande rådet har i en annan rapport visat att en stor del av Arbetsföremedlingens stöd till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa går rakt ner i yrkeskriminellas fickor.

Men det slutar inte där.

När marknadsfundamentalism fått styra har valfrihetssystem rullats ut, privatiseringar genomförts och oreglerade subventionsapparater byggts upp. Det har medfört att kriminella lärt sig att det är hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan man mer eller mindre riskfritt kan hämta hem stålarna. En av de mest besvärande effekterna är att Säpo fått utreda om det förekommer terrorrekrytering inom systemet med etableringslotsar.

Förtroendet för välfärden

Så här kan det faktiskt inte få fortsätta. Den nya delegationen - som ska fungera som ett forum för samverkan, informations- och erfarenhetsutbyte - är därför välkommen.

När Inspektionen för socialförsäkringen utredde hur man skulle kunna förebygga och bekämpa brott i bland annat assistansersättningen landade man i några slutsatser:

Ökat utbyte av information mellan olika myndigheter och ökade spaningsresurser för polisen vid misstanke om bidragsbrott. Dessutom ville man att polis och åklagare kopplas in tidigare i Försäkringskassans kontrollutredningar.

Nu måste åtgärderna komma.

Det är inget mindre än förtroendet för välfärdsstaten som står på spel.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM