Fler får jobb men många är utanför

Ny statistik från Arbetsförmedlingen i går vittnar om att arbetslösheten äntligen börjar sjunka. Allt sedan bankkrisen 2009 har arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Nu börjar det äntligen ljusna.

Arbetsmarknaden förbättras och fler lediga jobb anmäls. Samtidigt sjunker arbetslösheten, främst bland personer med korta inskrivningstider, konstaterar den luttrade prognoschefen Tord Strannefors på Arbetsförmedlingen.

Problemet är att utvecklingen framför allt gynnar dem som står nära arbetsmarknaden - inte dem som är längre bort från den.

SCB har precis börjat redogöra för hur många unga som varken studerar eller arbetar. Det ger en mer bekymmersam bild än Arbetsförmedlingens siffror. Andelen som är helt utanför av de mellan 15 och 24 år har inte minskat alls under det senaste året.

Om regeringens samlade arbetsmarknads- och utbildningspolitik ska utvärderas är det denna grupp som det är viktigast att lyckas med. Den borgerliga regeringen gick till val på ett minskat utanförskap - att reformer av utbildning och arbetsmarknad skulle hjälpa unga att ta sig in på arbetsmarknaden.

Resultaten har uteblivit.

År 2007, det första året med den nya statistiken, var det 7,4 procent i åldersgruppen som varken studerade eller arbetade. År 2013 var det en tiondel fler - 7,5 procent.

Att var trettonde person mellan 15 och 24 varken studerar eller jobbar är ett underkännande av regeringens politik.

Att 55-åringar tidigare slogs ut ur arbetslivet var mycket bekymmersamt. Men detta har blivit ett allt mindre problem i takt med att de äldre både är friskare och mer välutbildade.

Att unga aldrig tar sig in på arbetsmarknaden är mycket värre. Ju längre det tar för dessa unga att komma i gång med studier eller arbete desto större är risken att de blir kvar i utanförskap hela livet.

Följ ämnen i artikeln