Mejla

Eva Franchell

De dör som flugor i sommarhagarna

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

1 av 9

■ ■ I dag blir det trängsel på ängen. På hundra år har våra ängsmarker krympt till en tusendel. Vi får dansa på den spillra som finns kvar.

Sju sorters blommor under kudden kan vi snart bara drömma om. Frågan är om vi fortfarande kan känna igen sju sorters ängsblommor?

n n Sommarängen försvann med det rationella jordbruket och handelsgödslet. Ingen annanstans fanns så många arter per kvadratmeter som just där. I dag är ängen massakrerad och arterna försvinner en efter en.

■ ■ Just till midsommar vänder den svenska delegationen hem från ­ännu ett fruktlöst internationellt miljö­möte.

De landar i ett sommarlandskap som är överbebyggt, övergött och ­besprutat.

■ ■ Sverige har skrivit på konventionen för biologisk mångfald. För att påminna om den presenterar vi här några av midsommarängens hotade arter. Ett par av dem är utdöda medan andra fortfarande går att rädda.

■ ■ En äng ska inte gödslas, den ska slås med lie och faktum är att lite av den gamla ängsmarken kan vi restaurera alldeles själva bara vi har tillgång till en trädgård eller en dikesren.

Låt den växa utan gödsel och slå den när blomningen är över.

avEva Franchell

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM