ÅSIKT

Lika vård kräver mer än tomma floskler

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Kvinnan är fortfarande det andra könet. Inte minst i den svenska vården. Där kan skillnaden mellan hur män och kvinnor bemöts och behandlas vara skillnaden på liv och död.

Ylva Johansson, socialdemokraternas taleskvinna i vårdfrågor, berättar om en vårdmottagning som behandlade psoriasis. Personalen märkte att manliga patienters tvättkorgar var mycket tyngre än kvinnligas. Det visade sig att kvinnorna fick köpa salva på recept och smörja in sig själva hemma, medan männen smordes in direkt av vårdpersonalen på mottagningen. Därför använde de manliga patienterna mer av landstingets kläder och handdukar.

När en ny salva mot psoriasis skulle testas skedde försöken på mottagningens patienter, oftast män. Att kvinnor oftare vårdas för biverkningar av läkemedel är i det perspektivet inte särskilt överraskande.

Ännu är vården och socialtjänsten inte jämställd, meddelade Socialstyrelsen i torsdags. Arbetet går framåt, men ”fortfarande finns det skillnader i hur män och kvinnor bemöts och tas om hand”. Kvinnor får vänta längre än män på gråstarrs- och hjärtoperationer. Kvinnor är mindre nöjda med strokevården och behandlas mer sällan på strokeenhet. Skillnaden i hur vården bemöter kvinnor som drabbats av våld är stor.

I går debatterade riksdagen ”jämställd vård” – eller snarare vårdens brist på jämställdhet. Alla, från höger till vänster, intygade att vårdens kvalitet inte ska bero på kön. Många fina ord hördes från talarstolen, för att uttrycka det milt.

När debatten hade lämnat de inledande flosklerna märktes skillnaderna ändå. Moderaten Magdalena Andersson tyckte att subventionerade hushållstjänster är en bra idé. När kvinnor kan köpa städning i stället för att städa själv blir de friskare, liksom.

Magdalena Andersson glömmer, som Ylva Johansson påpekade, att även den som städar hemma hos privatpersoner har ett kön. Allra oftast är hon kvinna. Värk (som man får av att städa) är tillsammans med psykiska diagnoser den vanligaste sjukdomen bland kvinnor.

Vänsterpartiets Elina Linna kritiserade socialminister Göran Hägglund (kd). Han talar fint om jämställd vårdpolitik på alla nivåer men har själv lagt propositioner om tandvård och psykiatri som saknar genusanalyser.

Göran Hägglund svarade överslätande och könsblint på kritiken. Tandvårdsreformen spelar en enormt stor roll för Sveriges kvinnor och ger bättre behandling åt alla, vare sig de är kvinnor eller män, sa han.

Precis så brukar de som vill komma undan genusanalyser resonera. Det här blir bättre för alla, så det så!

Ylva Johansson bombarderade socialministern med frågor, tio stycken totalt. Är du villig att arbeta för könsuppdelad vårdstatistik, genuskunskap på alla vårdutbildningar, könsperspektiv i alla socialdepartementets förslag, bättre vård för våldsutsatta kvinnor?

Jag skulle vilja jaga alla partier, inklusive socialdemokraterna, med hennes frågor. När det gäller könsorättvisorna i vården har det länge varit mycket snack och lite verkstad.

ARTIKELN HANDLAR OM