Mejla

Ingvar Persson

Cementa får inte bromsa Sverige

Det har knappt byggts eller investerats i vårt land på 40 år

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Lagrådets kritik mot förslaget att förlänga företaget Cementas brytningstillstånd på Gotland är förödande. Det erkänner till och med näringsminister Ibrahim Baylan.

"Allvarlig" är ordet han använder.

Ändå tänker han och regeringen strunta fullständigt i juristernas invändningar, och det finns en enkel förklaring. Konsekvenserna av ett tvärstopp i kalkbrytningen i Slite skulle få förödande konsekvenser för hela det svenska samhället.

En av de viktigaste punkterna i Lagrådets kritik av förslaget handlar om att det riskerar att urholka respekten för domstolarna. Det handlar ju om vi ska vara ärliga om ett sätt att runda Mark- och miljööverdomstolens beslut i juni.

Stora konsekvenser

Samtidigt måste vi fråga oss vad ett stopp för stora investeringar och en betydande del av den svenska byggbranschen skulle göra med förtroendet för lagstiftningen, myndigheterna och domstolarna? Vad det skulle innebära för samhället i stort?

Att förlänga rätten att bryta den kalk Cementa redan har tillstånd för är en tillfällig nödlösning. Att minska sårbarheten i byggindustrin kommer att kräva helt andra åtgärder. Det betonade Ibrahim Baylan och Per Bolund när de förklarade att förslaget trots allt kommer att läggas fram.

Frågan är om inte utmaningen för Baylans efterträdare är större än så. Domen i Mark- och miljööverdomstolen skulle också kunna ses som tecken på en grundläggande obalans och ett systemfel i vårt regelverk.

Investeringar behövs

Sanningen är ju att det nästan inte byggts eller investerats i vårt land på 40 år. Bostadsbristen är ett ständigt återkommande ämne. Alla som åker tåg vet att järnvägen är i ett bedrövligt skick. Vägar skulle behöva underhållas och förbättras. Kraftledningarna räcker inte till. Industrier har försvunnit, men väldigt få har startats.

Nu fungerar det inte längre.

Samtidigt vet vi att byggande och investeringar nästan alltid handlar om att väga intressen mot varandra. En vindkraftpark påverkar landskapsbilden. En gruva kan förändra förutsättningarna för andra näringar. Och en ny järnväg kan störa känsliga ekosystem.

När ingenting byggs blir avvägningen mellan intressen enkel. Och just så har det varit i vårt land. Intresseorganisationer, byråkrater och allmänt nejsägande har kunnat flytta fram positioner och förändra lagstiftning utan att möta motstånd.

Frågan är om inte Sverige befinner sig precis där? Och samtidigt är behovet av investeringar akut, inte minst för att klara klimatomställningen. Det måste byggas vindkraftverk, kraftledningar och järnvägar. Antagligen behöver vi också gruvor, stålverk och fabriker.

Många har problem

Det är möjligt att Cementa verkligen slarvat med sin ansökan, att man inte tog kraven på allvar. Men i så fall är företaget inte ensamt. Orimligt långa tillståndsprocesser och en allmän oförutsägbarhet i olika prövningar är ett av de problem näringslivet ständigt återkommer till. Det är ett hinder för tillväxt, men också för en omställning till ett klimatsmartare samhälle.

Ingen vill ha en situation där regeringen lägger förslag som bryter mot grundlagen. Ingen vill heller att industrin ska tillåtas köra över lokala opinioner eller viktiga ekosystem. Men vi måste ha en effektiv och rättssäker process för att pröva olika intressen mot varandra. Och vi måste kunna bygga nya kraftledningen, industrier och bostäder.

Annars går det faktiskt åt skogen med Sverige.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.