ÅSIKT

En havererad bostadspolitik

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

7?november 2007. Ingen som följt svensk politik det senaste året har kunnat undgå haveriet när det gäller fastighetsskatten. Från att ha varit en av förklaringarna bakom regimskiftet har frågan förvandlats till en ständig huvudvärk för alliansen.

Inför svikna vallöften, groteska fördelningseffekter och missnöjda intressegrupper klingar till och med Göran Hägglunds tillkämpade entusiasm tomt.

I går redovisades ännu en, tydligen oönskad, effekt av fastighetsskatteförändringen. Avgiften på uppskjuten beskattning av vinsten kommer inte att belasta köp av hus eller lägenheter i andra EU-länder.

Att införa ett slags ränta på uppskjuten skatt har varit ett led i finansieringen av skattesänkningen för de dyrare villorna. Förslaget har från början varit kontroversiellt, inte minst för att det inte med ett ord nämndes i valrörelsen.

Byggd på lösan sand

Att det nu visar sig att det blir en skatt för den som byter boende för att till exempel komma närmare jobbet, men inte för den som flyttar närmare Europas golfbanor lär inte göra förslaget mer lättsmält.

Bostadspolitiken är byggd på lösan sand och konsekvenserna syns inte bara i fastighetsbeskattningen. Mindre uppmärksammat, men sannolikt minst lika allvarligt är att bostadsminister Mats Odell (kd) tycks vara på väg att helt tränga ut hyresrätten som upplåtelseform.

Byggandet minskar

De begränsningar av möjligheterna att omvandla hyresrätter till bostadsrätter som socialdemokraterna infört avskaffades den första juli.

Samtidigt har regeringen tagit bort investeringsstödet och avskaffat räntebidragen. Det kommer att minska byggandet av hyresrätter, enligt hyresgästföreningen, de allmännyttiga bostadsföretagen och statliga Boverket.

Enligt en rapport från hyresgästföreningen från i våras kan det minskade byggandet av hyresrätter handla om 11?000 lägenheter, bara i år.

SVT berättade nyligen om en ny rapport från Kungliga Tekniska högskolan som slår fast att regeringens politik innebär ökade klyftor mellan den som äger sitt boende och den som hyr en lägenhet. Medan ägare av bostadsrätter och villor kan fortsätta att göra avdrag för räntor försvinner motsvarande subventioner för hyreslägenheter.

Klyftorna vidgas

En politik som vidgar klyftorna i samhället, och som kommer att slå hårt inte minst mot ungdomar. Att hyresrätten missgynnas innebär dessutom att rörligheten på arbetsmarknaden kan minska.

Mats Odell fortsätter att försäkra att regeringen slår vakt om möjligheten att hyra en bostad. ”Hyresrätten är en helt nödvändig form”, deklarerade han i måndags.

Om vi ska ta Mats Odell på orden är missgynnandet av hyresrätten alltså ännu en oönskad effekt av regeringens bostadspolitik. En klen tröst för landets hyresgäster.

IP