ÅSIKT

Aids avgörande för världsutvecklingen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

3 juli 2002. Den avmattning av hiv-epidemins utbredning som många förutspått var ett önsketänkande. I själva verket ökar smittspridningen, inte minst i Östeuropa.

Det visar en ny rapport från FN som presenterades i Stockholm i går.

Rapporten är en varningsklocka.

Under detta decennium uppskattas fler människor dö av aids än av alla de krig och katastrofer som inträffat under de senaste 50 åren. Det är en skrämmande verklighet som gör kampen mot hiv/aids till en av de största utmaningarna för utveckling och säkerhet i vår tid.

Svagt engagemang i 14 år

Redan 1985 varnade läkare och experter för epidemins omfattning. Men först 14 år senare klassade FN:s säkerhetsråd aids i Afrika som en internationell säkerhetsfråga då epidemin redan kraftigt förvärrat situationen i de redan instabila länderna. Trots det tidigt uttalade allvaret har hälsokatastrofen länge mötts med politisk flathet, både på nationell och internationell nivå.

Under de senaste åren har engagemanget vuxit sig starkt. Vid WTO:s möte i Doha förra året fick läkemedelsföretagen ge vika för den internationella opinionen. Nu ges länder frihet att själva avgöra grunden för tvångslicensiering och parallellimport av hiv-läkemedel.

Fonden prövar solidariteten

Samtidigt har en global fond ledd av FN upprättats för att bekämpa hiv/aids, tuberkulos och malaria. Fonden behöver stora resurser för att kunna förverkliga sina mål. Det ställer den internationella solidariteten på sin spets.
Hälsokatastrofen har mötts med

politisk flathet”

Under det stundande världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg måste hiv/aids och andra negligerade sjukdomar ges högsta prioritet. Sverige kommer att föreslå en internationell arbetsgrupp som ska verka för samarbete och effektiv finansiering av så kallade globala gemensamma nyttigheter, bland annat folkhälsa, mänskliga rättigheter och miljöskydd.

Kamp för mänskliga rättigheter

Det är ett bra initiativ. Kampen mot hiv/aids är i högsta grad beroende av utökat samarbete inom stärkta globala institutioner.

I grunden är kampen mot hiv/aids en kamp för mänskliga rättigheter. Först när dessa respekteras kan ett samhälle formas som möjliggör bättre hälsa för alla.

Aids har i dag tagit livet av människor från alla länder och klasser, från de ekonomiskt starka gaykvarteren i San Francisco och New York till den fattigaste slummen i Afrika, Asien och Latinamerika. Hiv/aids är en global epidemi som kräver globala åtgärder.

JL