ÅSIKT

Vårmeny: kärnkraft, torsk och lastbilar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

En ny politisk vår har börjat. Med tuffa utmaningar, inte minst för att göra Sverige till ett föregångsland på miljöns och den sociala trygghetens område. Ett grönt folkhem. Tre områden blir särskilt heta.

1. Energin.

Regeringen bör stänga Barsebäck 2 under 2003. Och samtidigt dra i gång en praktisk kampanj för effektivare användning av el och värme i industri, lokaler och hushåll – med ny smart teknik och energirådgivning. Här finns mycket att vinna för både miljön och plånboken. Kilowattimmar som inte behövs är alltid de lönsammaste.

Reaktorkramarna – som skrek i högan sky under köldperioden för några veckor sen – borde sansa sig. Och lyssna till Björn Karlsson, energiforskare vid Linköpings universitet. Med en rad jordnära exempel som grund påminner han oss om att ett genomsnittligt svenskt industriföretag faktiskt kan minska sin elanvändning med 30–50 procent. Sverige har hittills haft halva elpriset jämfört med kontinenten och följaktligen också ungefär dubbelt så hög elanvändning. När Europas elmarknad nu byggs ihop, kommer detta givetvis – om inget görs – att missgynna svenska företags konkurrenskraft.

Men regeringen måste komma ur det myckna energiutredandet och äntligen ge tillstånd till några stora pilotprojekt för vindkraft. Så att vi också får en förnybar tillförsel av el. Varför inte, efter sedvanlig miljökonsekvensbedömning, satsa på en rejäl vindkraftfarm på Finngrundet ute i Bottenviken?

2. Torsken.

Jag tillhörde dem som inte trodde på idén om ensidigt svenskt fiskestopp. Men när EU:s fiskekommissionär Franz Fischler nu också nekar Sverige att gå före med andra, minst lika bra åtgärder, då blir jag frustrerad.

Vad är då unionens så kallade miljögaranti värd, den som ger länder möjlighet att ta täten i miljökampen?

Regeringen och fiskeribranschen borde komma överens om att testa följande strategi:

Obligatorisk användning av selektiva garn och trålar, helst Bacomatrålen med fyrkantsmaskor som släpper ut småtorsk. Och vars konstruktör i somras belönades med det nyinstiftade Kungsfenapriset.

Rekommendation till svenska livsmedelshandeln att endast upphandla torsk som är 40 centimeter eller större.

Fler marina skyddsområden för att värna lekande fisk och yngel och viktig biologisk mångfald. Reservat eller frivilliga överenskommelser för fisket, som till exempel i Kosterrännan och Gullmarn där fiskarna själva skapat fiffiga system.

3. Lastbilarna.

Den tunga godstrafiken på Sveriges vägar kommer, med dagens trend, att öka med 40 procent till 2010. Vilket äter upp de positiva vinsterna med nya motorer och bränslen. Mer flak och trailrar måste därför åka båt och järnväg på delsträckor, i smarta kombisystem. Utmaningen gäller hela EU. I kommissionens förslag till miljöanpassning av Lissabonstrategin för tillväxt och välfärd i Europa saknar jag en idé: kilometerskatt för tung trafik, ”diffad” efter lastbilens och bränslets miljökvalitet. Den bör regeringen tillfoga inför regeringschefernas beslut den 21 mars.

Miljömenyn 2003 är spännande. Är regeringen laddad?

Stefan Edman