ÅSIKT

Vårdduell i Örebro

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

ÖREBRO.

Foto: Calle Bergström
Klargörande Moderaternas vårdideolog Filippa Reinfeldt mötte socialdemokraten och förra socialministern Ylva Johansson i en duell som blev klargörande om vilka alternativ som gäller vid höstens val.

Vid en debatt mellan moderater och socialdemokrater om sjukvård och välfärd kan det vara svårt att avgöra vem som är vem. Moderaternas retorik är numera sådan. Det var tydligt på Örebro universitet i går, där Moderaternas vård-

ideolog Filippa Reinfeldt mötte socialdemokraten och förra socialministern Ylva Johansson i en duell som till slut ändå blev klargörande om vilka alternativ som gäller vid höstens val.

Vården, sjukförsäkringen och välfärden är jämte jobben, ekonomin och skatterna de stora tunga frågorna, vilket man kanske inte trott under de senaste dagarnas intensiva diskussion om RUT-avdraget. Vården berör alla. RUT är, har det framgått, ett intresse för en procent.

Filippa Reinfeldts inledning var okontroversiell. Vården ska finansieras solidariskt och den ska verka på lika villkor efter behov.

Tillgänglighetens brister liksom ojämlikheten över landet och de långa väntetiderna utgör stora problem.

Det kunde Ylva Johansson lika gärna ha sagt. Inga protestknyst hördes heller från de cirka hundratalet församlade.

Om det var ett försök av Reinfeldt att få till stånd ett snällt och uddlöst utbyte så slog det fel.

Ylva Johansson var ute för att driva valrörelse, synliggöra skillnader och jämföra samhällsmodeller.

Sänkta skatter mot större resurser till vården. Förtur i köerna, även till den offentligt finansierade vården, mot vård efter behov. Vårdval mot hälsoval.

Där Filippa Reinfeldt hävdade att Moderaterna sätter ”patienterna före systemen” kontrade Johansson med att Moderaterna bedriver ”den kalla handens politik”.

Max Horkheimer och Theodor Adorno skrev om upplysningens dialektik – om en väv av etablerade värderingar och vitt accepterade föreställningar som maskas upp och vävs om till sin motsats.

Till inte allt för länge sedan uttrycktes vårdens tankefigur i gemenskap och solidaritet, gemensam finansiering och solidarisk fördelning.

Då var det allvarligt menat. På Aftonbladets debattsida skrev i går handelsminister Ewa Björling, Filippa Reinfeldts partikollega, om vårdsektorn som en ”marknad” och en ”bransch”, som en handelsvara vilken som helst.

Det är inte alltid nya värderingar och föreställningar är till det bättre.

Kennet Andreasson

ARTIKELN HANDLAR OM