ÅSIKT

Hästen – en het valfråga

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ministerstyre Näringsminister Thomas Östros tyckte att det var jättekul att för första gången fatta tömmarna och köra tvåspann med hästarna Danilo och Xanteur på nybyggda Akademistallet i Kvarntorp utanför Uppsala.
LEDARE

”Det som är så spännande med hästnäringen är att det är en stor ideell folkrörelse som samtidigt har en jättepotential för att utveckla företagande, särskilt i den nya upplevelseindustrin.”

Näringsminister Thomas Östros var entusiastisk efter mötet i helgen med hästföretagare i Uppland.

Upplands Ridsportförbund, som arrangerade träffen, ställde upp med ett ”smakprov i upplevelsebranschen”, elegant tvåspann, för att ge näringsministern den rätta hästkänslan.

Det var en rätt ljus bild företagarna gav av framtidsutsikterna. Branschen är i stark utveckling, inte minst ridsport, turism, turridning och upplevelser med kombinationen djur och natur lockar många svenskar.

Lovar förenklingar

Problemen är som så ofta för småföretag byråkratin och regelbördan. Där lovar nu Östros och regeringen en regelförenkling på 20–25 procent nästa mandatperiod.

Vid träffen presenterades också en ny intressant näringspolitisk rapport, ”Hästen i politiken – betyder mer än du tror” från Nationella Stiftelsen för hästhållningens främjande. Den redovisar hästens roll och hur den bidrar till att uppfylla målen inom centrala politikområden, folkhälsa, jämställdhet, ungdom, sport, handikapp, landsbygd och näringspolitik.

Omsätter miljardbelopp

Hästen är en större och viktigare faktor i politiken och samhället än vad regeringen och många myndigheter och kommunpolitiker har klart för sig. Näringen omsätter direkt 20 och indirekt ytterligare 25 miljarder. En svårighet är att det är en starkt diversifierad bransch med spretiga verksamheter som drar åt olika håll. Många företag har svårt att hitta sin marknad, klara information, marknadsföring, regelverk och exportsatsningar.

”Jag vill gärna föra en dialog med näringen. På exportsidan har jag möjlighet och intresse att ta konkreta initiativ”, lovade Thomas Östros. Ett löfte branschen måste ta fasta på!

Regeringen Persson har gjort satsningar på hästen men den en gång utlovade, sammanhållna hästpolitiken saknas ännu. Här har branschen också ett eget ansvar. Ridsporten lever alltför snävt i sin ideella värld och syns knappt i politiken. Ridning spelar en oerhört stor roll för tjejers idrott och jämställdhet. Inom handikapp är ridning den största idrotten. Spelet på trav och galopp är motorn i svensk hästnäring. En stor del av vinsterna ska gå tillbaka till hästverksamheten men staten tar i dag för stor del av den kakan. Regeringen måste infria sitt löfte om sänkt totoskatt.

Ställ krav på politikerna

Landsbygden liksom turismen är ett annat centralt utvecklingsområde. I det nya programmet för landsbygdsutveckling måste politikerna nu erkänna hästen och hästföretag som jämställda med andra djur och traditionell jordbruksverksamhet. Inte minst för lantbrukarna och LRF är hästnäringen en fråga om överlevnad, inte bara en medlemsfråga.

Alla hästnäringens organisationer måste komma ihop och formulerar en gemensam framtidsstrategi för ömsesidig och gemensam utveckling och ställa krav på politikerna. Väljarna – var tredje svensk – har någon anknytning till hästen. Gör hästen till en het politisk fråga i valet.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM