ÅSIKT

Nedrusta

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Stormakternas kärnvapenarsenaler undergräver mänsklighetens säkerhet, anser Hans Blix och hans kommission. I går höll Blix presskonferens i New York i samband med att FN-chefen Kofi Annan tog emot kommissionens rapport.
LEDARE

2 JUNI 2006. Massförstörelsevapen, skurkstater och terrorism är begrepp som dominerat de senaste årens säkerhetspolitiska debatt. Hoten har stavats giftgas och bakterier, smutsiga bomber, maktfullkomliga diktaturer och terrorister. På goda grunder. I dagens värld undergräver diktatur och terrorism säkerheten för oss alla.

Ändå är det framför allt de enorma kärnvapenarsenalerna hos dagens stormakter, och den kärnvapenspridning världen nu tycks stå inför, som undergräver mänsklighetens säkerhet. Det är dessa arsenaler som har kapaciteten att hota själva livet.

Det är den viktigaste slutsatsen i den rapport som Hans Blix och hans kommission i går överlämnade till FN-chefen Kofi Annan.

Försiktig slutsats

Blixkommissionens slutsatser är försiktiga, en kompromiss mellan olika intressen. Bland de 60 förslagen finns ändå små men viktiga steg mot nedrustning. Det gäller inte minst det ansvar supermakten USA har. Om Washington undertecknar provstoppsavtalet skulle världen följa efter.

Kommissionen lyfter också fram möjligheten till ett regionalt stopp för anrikning av uran i Mellanöstern, med sikte på en kärnvapenfri zon i regionen.

Hotet finns kvar

Rapporten är en påminnelse om att hotet från dagens kärnvapenarsenaler finns kvar. Dessa vapen är dessutom en av de viktigaste drivkrafterna bakom en utveckling där allt fler stater nu söker förmågan att utveckla egna kärnvapen.

Den fäster uppmärksamheten på stormakternas, inte minst USA:s ansvar.

Det skapar utrymme att ställa krav på stormakterna att nedrusta. Ett utrymme Jan Eliasson och den svenska regeringen måste utnyttja.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM

Terrorism