ÅSIKT

Måste finnas en bättre väg att gå

LEDARE

Sverige kan inte ensamt ta hela EU:s ansvar för flyktingarna - men kritiken mot nya reglerna kommer fortsätta

Foto: ANDREAS HILLERGREN
NYA REGLER Regeringens nya regler för flyktingmottagning har kommit. Så här såg det ut vid Malmö stads flyktingförläggning utanför centralstationen i höstas.

15 februari 2016

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Flyktingkrisen

Så kom då till sist regeringens nya regler för flyktingmottagningen. En tolkning av EU:s ­lägstanivå. Den lagrådsremiss som p­resenterades i förra veckan ­föreslår som väntat att uppehållstillstånd för flyktingar och skyddsbehövande ska vara tidsbegränsade. Flyktingskäl ska normalt ge tre års uppehålls­tillstånd, andra skyddsbehov bara ett. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas. Skyddsskäl ­kommer inte att ge rätt till återförening. Flyktingar ska fort­farande kunna få återförenas med familjemedlemmar, men bara maka eller make och bara barn under 18 år. Till detta kommer skärpta försörjningskrav.

Det var så här det lät inför den migrationspolitiska överenskommelsen i höstas. Argumenten är kända. Sverige kan inte

ha generösare regler än andra EU-länder. Då blir antalet flyktingar för stort. Men motargumenten är ­också kända, och de står sig ­sedan i höstas. I lagrådsremissen ­konstaterar regeringen själv att de tillfälliga uppehållstillstånden och de tuffare villkoren

för ­familjeåterförening ökar ­osäkerheten, och att det kan motverka integrationen. Tidsbegränsningen kan ­också, som TCO påpekat, bli ett hinder på vägen till arbets­marknaden. Med så korta tillstånd som ett år blir det till ­exempel svårt att satsa på de kompletterande utbildningar som skulle kunna öppna dörren till ett svenskt jobb.

Märks på resultatet

Lagtrådsremissen om till­fälliga uppehållstillstånd har kommit till under extrema villkor. I höstas gjorde både verkligheten vid gränserna och det politiska debattklimatet i Stockholm situationen desperat. Och då har vi ändå inte talat om den väldiga byråkrati de nya reglerna kommer att ge upphov till. Desperation är inte den ­bästa sinnesstämningen för den som vill hitta kloka lösningar

på svåra problem. Och när det ­gäller regeringens förslag till nya regler för uppehålls­tillstånd märks det på resultatet.

Ovälkomna effekter

Även den som accepterar ­tanken på att Sverige inte på egen hand kan upprätthålla asylrätten i EU måste erkänna att de nya reglerna dessutom har andra och ovälkomna effekter. Det kan ju inte vara meningen att förhindra integration, ­eller att öka byråkratin. Därför måste kritiken mot de nya reglerna och de tillfälliga ­uppehållstillstånden fortsätta. Och därför får det politiska ­tankearbetet i regeringskansliet inte stanna av när lagråds­remissen så småningom vandrat vidare och blivit riksdagsbeslut.

Det måste faktiskt finnas en bättre väg att nå resultat.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM