ÅSIKT

Inte lön utan kön som avgör

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Att ta hand om barn ses fortfarande som kvinnogöra. Trots att vi har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar tar papporna ut en fjärdedel av föräldraledigheten medan mammorna tar ut resten. Varför det ser ut som det gör har flera förklaringar. Ett av de vanligaste argumenten som förekommer i debatten är att män tjänar mer än kvinnor och att familjer förlorar ekonomiskt på att papporna stannar hemma. Men nu visar ny statistik från Försäkringskassan att det där inte riktigt stämmer.

Tjänar på att dela jämställt

Kvinnorna är hemma mer än männen även i de fall där hon tjänar mer än honom. Visst, det är fler par som delar lika där kvinnorna är höginkomsttagare men även i den gruppen är det fortfarande långt ifrån jämställt. Dessutom visar beräkningar på Försäkringskassan att föräldrar tjänar ekonomiskt på att dela jämställt, också i de fallen där pappan har högre lön. Det beror på hur vårt skattesystem är utformat och att de som hittills delat lika fått en jämställdhetsbonus. Många arbetsplatser har också avtal som gör att anställda får föräldralön under sin föräldraledighet som täcker upp en del av inkomstbortfallet.

Det är alltså kön och inte lön som avgör. Vilket också bekräftas av en attitydundersökning gjord av Sifo.

Pappor vill inte

Av de tillfrågade männen i familjer där kvinnorna tagit ut all föräldraledighet svarar en tredjedel att deras partner ville vara hemma. Men när man frågar kvinnorna om varför de tog hela ansvaret på sina axlar så är det vanligaste svaret att papporna inte kunde eller ville.

Till syvende och sist handlar det om inställning. Så länge majoriteten av papporna inte vill ta sin del av föräldraansvaret, tvingas kvinnorna ta hela ansvaret när barnen är små.

ARTIKELN HANDLAR OM