Glömde Ask bort rättssäkerheten?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

21 AUGUSTI 2008. Vad ska USA få veta om dina flygresor eller om din religiösa övertygelse? Hur nära ska åklagarna på båda sidor om Atlanten samarbeta?

EU:s justitieministrar diskuterar ett ”euroatlantiskt område för frihet, säkerhet och skydd av privatlivet”. Beatrice Ask har varit med i den framtidsgrupp som skissat hur polissamarbetet ska se ut. Ett närmare samarbete med USA är en av hörnpelarna.

En riskfylld linje

Det är en riskfylld linje. Journalisten Patrik Oksanen skrev redan i juli om framtidsgruppens rapport på den utmärkta Eubloggen. Han påpekar att rapporten betonar samsynen mellan USA och EU om att polismyndigheterna behöver information. Först därefter kommer den personliga integriteten.

USA har länge velat ha tillgång till känsliga personuppgifter från EU-länderna. Det har handlat om alla våra flygresor, men också om detaljerade uppgifter om människor som söker asyl i Europa. Med tanke på alla kränkningar under ”kriget mot terrorn” finns det goda skäl att vara skeptisk mot att personuppgifter ska flöda fritt mellan EU och USA.

Framtidsgruppen hyllar också de nära kontakterna med Moskva. ”Ryssland är, tillsammans med USA, vår främsta strategiska partner”, heter det. En uppseendeväckande formulering efter övergreppen i Tjetjenien och Georgien.

Beatrice Ask har inte bara varit med om att författa rapporten. Hon ska dessutom hålla i ordförandeklubban när EU beslutar om riktlinjerna för samarbetet fram till år 2014.

Då ställs relationen till USA och Ryssland på sin spets. Men det är också slående hur många andra frågor som saknas i EU-rapporten.

Fördjupat polissamarbete

Var är till exempel initiativen för att stärka de grundläggande rättigheterna?

I början av juli möttes EU:s justitieministrar i Cannes. De var överens om att Irlands nej till Lissabonfördraget inte får stå i vägen för ett fördjupat polissamarbete. Däremot sa de inte särskilt mycket om att stärka rättssäkerheten, till exempel genom bättre minimikrav på rättegångar.

Toppmötet i Tammerfors år 1999 ville förbättra rättigheterna för människor som ännu inte blivit EU-medborgare, fast de bor i något av medlemsländerna. Det arbetet har stannat av, liksom insatserna mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

När kommer initiativen?

Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström hade kunnat slåss för en bättre balans i framtidsgruppen. Istället tycks arbetet med rapporten ha blivit kidnappat av polisen och av dem som vill ha hårdare tag mot flyktingar.

Under tiden i opposition talade Fredrik Reinfeldt och Beatrice Ask ofta om rättssäkerhet och personlig integritet.

Detta engagemang verkar inte sätta särskilt många spår inför det svenska EU-ordförandeskapet. När kommer initiativen för att stärka medborgarnas rättigheter?

ME

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.