ÅSIKT

Thomas Östros presenterar kri(s)budget

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

I dag presenterar socialdemokraterna sin skuggbudget. Det grundläggande buskapet är enkelt. Regeringen står handfallen inför lågkonjunkturen och den finansiella krisen. Men det finns ett alternativ, att restaurera trygghetssystemen och möta krisen med utbildningsinsatser och forskning.

Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros presenterar en lång rad åtgärder som krishantering: en bättre och billigare a- kassa, mångmiljardsatsningar på svensk forskning och infrastruktur samt det utbildningspaket för 10 miljarder som tagits fram tillsammans med miljöpartiet. Att föreslå sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag ger knappast nya jobb. Östros vill snarare påminna om regeringens höjning av avgiften.

Genom att förstärka kommunernas ekonomi med 12,5 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren gör Thomas Östros förbättringar i skolan och den kommunala omsorgen möjliga. 3 miljarder ska gå till ett kvalitetslyft i skolan som bland annat innebär fler lärare och mindre klasser. 3 miljarder extra till vården och omsorgen ger 2 000 nya jobb i kommunerna.

Den senaste månaden har 10 000 anställda varslats i industrin.

Regeringen har inte velat skjuta till statliga pengar för att möta varslen utan menar att den budget som man lagt räcker väl.

Socialdemokraterna vill nu ge arbetsförmedlingen och Vinnova, myndigheten för forskning och innovation, 1,5 miljarder. Tillsammans med företagsledningarna ska de två myndigheterna ta fram utbildningsprogram för dem som varslas.

– Se på Volvo Lastvagnar, det är ett företag som har kraft att komma igen när konjunkturen vänder. Då vore det olyckligt om den personal man kommer behöva har försvunnit, säger Thomas Östros.

Joakim Jakobsson