ÅSIKT

Våga rösta nej

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

16 juni 2008. Ska det vara så svårt att visa lite civilkurage!

Det räcker med att fyra borgerliga riksdagsledamöter röstar nej och vi slipper den nya avlyssningslagen. På onsdag kommer riksdagen att avgöra frågan. In i det sista tvekar en handfull ledamöter.

Vågar de rösta efter sin övertygelse?

Frågan gäller alltså om Försvarets radioanstalt (FRA) ska få laglig rätt att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser. Det handlar om allt vi skickar:

e-mejl, sms, webbtrafik, chattar samt mobil- och telefonsamtal.

Allt ska kontrolleras i jakten på FRA:s särskilda sökord, det kan finnas i ett kärleks-sms,

i ett klartecken för en hemlig affärsuppgörelser via telefon eller i källskyddat material som mejlas in till en tidning.

Pressade att rösta nej

Lagförslaget gäller all trafik över landets gränser, vilket innebär att det även omfattar svensk trafik som till exempel går via en utländsk server.

Protesterna mot avlyssningslagen är massiva. De borgerliga ledamöter som egentligen är emot lagen pressas nu hårt för att rösta nej.

En av dem är centerpartisten Fredrick Federley som i kväll kommer att träffa sin riksdagsgrupp.

I morgon kommer han att hålla ett långt tal inför riksdagens kammare. Han har skrivit två slut på sitt tal, ett där han röstar för lagen och ett där han röstar mot lagen. Han säger att han ska bestämma sig i dag och rådet till Fredrick är enkelt: visa lite civilkurage!

Fegt att kvitta ut sig

Det finns fler ledamöter som gjort sig till tolk för den personliga integriteten och pressfriheten. Annie Johansson (c), Henrik von Sydow (m) samt Birgitta Ohlsson (fp), för att nämna några fler som borde rösta nej. Vare sig ni smiter eller röstar ja, så kan ni aldrig mer hävda att ni kämpar för integritet och pressfrihet.

Ni har fått väljarnas förtroende, så vad är det som hindrar er från att rösta enligt er övertygelse? Omtanken om den egna karriären?

Ska värna vår frihet

Låt er inte dras med av den allmänna panikmoralen efter den 11 september. Det är den svenska riksdagen som har att värna vår frihet.

På en av de otaliga protestbloggarna mot avlyssningslagen är Thomas Jefferson citerad:

”Those who are willing to give up a little freedom to gain a little security will loose both and deserve neither”. De som är beredda att ge upp lite frihet för att få lite säkerhet kommer att förlora båda och förtjäna ingen.

EF