ÅSIKT

Bygg allianser för en bättre EU-miljö!

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

24 februari 2003. På EU-toppmötet i Cardiff våren 1998 lyckades stats-minister Göran Persson få upp miljön på regeringschefernas dagordning. Under det svenska ordförandeskapet antog EU-ledarna till och med en strategi för hållbar utveckling. Den följs upp varje år, närmast på Brysseltoppmötet den 21 mars.

Nu står framgångarna på spel. Högerregeringarna runt om i Europa motsätter sig nya miljökrav. Även den socialdemokratiska regeringen i Tyskland bromsar skärpt kontroll av kemikalier. Inför toppmötet i Bryssel kommer förslag att ”onödiga” regler rensas bort och att kommissionen tar större hänsyn till indust-rin. Det kan lätt drabba miljöambitionerna. Tio nya medlemsländer med ansträngda statsbudgetar kan också betyda en broms för tuffare krav.

Dessutom råder osäkerhet om EU:s nya grundlag. När framtidskonventets ledning presenterade en första skiss i oktober fanns inte hållbar utveckling och jämställdhet med. Efter omfattande protester tog Valery Giscard d’Estaing och hans kollegor in målet om hållbar utveckling i sitt förslag till grundlagens inledande artiklar. Men ännu saknas verktygen.

Målen måste skärpas

Den svenska regeringen gör rätt som försöker driva på miljöfrågorna inför toppmötet i Bryssel. EU kan göra miljöhänsyn till en drivkraft för tillväxt och dra nytta av de möjlig-heter som utvidgningen innebär. Regeringscheferna bör skärpa målen för förnybar energi och mins-kade utsläpp från trafiken.

Lena Hjelm-Wallén och övriga svenska representanter i framtidskonventet förtjänar beröm för sina försök att skärpa miljötexterna i EU:s nya grundlag. De har exempelvis lyft fram kraven att varje politik-område ska ta sitt miljöansvar. Men det går att vässa förslagen ytterligare. Biologisk mångfald bör vara ett viktigt syfte för jordbruks- och fiskepolitiken, och medlemsländerna måste få rätt att gå före mot överfiske och farliga bekämpningsmedel. En god livsmiljö bör skrivas in bland de grundläggande medborgerliga rättigheterna. Det ålderdomliga kärnkraftsfördraget Euratom bör skrotas.

Ensam är inte stark

Det är bra att regeringen driver miljöfrågorna inför toppmötet i Bryssel och slåss för hållbar utveckling i den nya grundlagen. Ensamt kan dock inte Sverige åstadkomma särskilt mycket. Det gäller miljön likväl som jobben, jämställdheten och öppenheten. Regeringen måste bli bättre på att bygga allianser med nya och gamla medlemsländer. Men i regeringskansliet suckar man över att tiden inte räcker till.

När får det pådrivande EU-arbetet mer resurser och en bättre organisation, Göran Persson?

ME