Mejla

Daniel Swedin

Annie Lööf – en human rivningsarbetare

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: AFTONBLADET

Det är en stark inledning. Under burop från nazister håller Annie Lööf en stark appell för öppenhet, tolerans och beslutsamhet i kampen för demokratin.

Sen kommer politiken. Ökade klassklyftor ska bekämpa klassamhället. Ett hårdare skiktat Sverige ska leda till ett land där alla har samma chans.

Ungefär så kan man beskriva det påstått ambitiösa program för att sysselsätta 100 000 “utsatta” – i huvudsak nyanlända – som Annie Lööf vill sjösätta under nästa mandatperiod.

Hur det ska gå till?

I kvällens Almedalen-tal kom svaret: Sänk lönerna. Sänk arbetsgivaravgifterna. Slopa anställningstryggheten.

Det är en känd gammal refräng och den har Annie Lööf sjungit förr. Och den blir allt mer verklighetsfrånvänd.

En femtedel av Sveriges befolkning - drygt två miljoner - har utländsk bakgrund. Har Sverige misslyckats med integrationen av alla dessa människor?

Nej.

En statistisk jämförelse av den danska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån visar att Sverige lyckas bäst i Skandinavien med arbetsmarknadsintegration av invandrare från länder utanför EU på lång sikt.

I juni kunde regeringen dessutom berätta att det tar allt kortare tid för flyktingar som kommer till Sverige att få ett jobb.

Historiskt har det tagit ända upp till tio år innan hälften av de flyktingar som tagits emot i en kommun också varit etablerade på arbetsmarknaden. Av dem som kom till Sverige 2011 hade hälften ett jobb efter fem år.

Andelen som antingen studerade eller arbetade 90 dagar efter att de lämnat Arbetsförmedlingens etableringsprogram har ökat med över tio procent på bara ett år. För kvinnor är utvecklingen ännu mer positiv.

Ungdomsarbetslösheten sjunker, både för de som är födda i Sverige och de som kommit hit. Samma sak gäller långtidsarbetslösheten.

Visst, det råder högkonjunktur, men satsningarna på utbildning och matchning ihop med introduktionsjobb och extratjänster spelar roll. Politiken gör skillnad, och den är långt ifrån Annie Lööfs ambitiösa satsningar på integration.

Integration är enligt Nationalencyklopedin en ”process som leder till att skilda enheter förenas”. En annan, skarpare definition, har tankesmedjan Arena Idé bidragit med. Integration, skriver de, är när ”människor som flyttar till ett land med tiden närmar sig den infödda befolkningens inkomstnivå och levnadsstandard”.

Vi vet att sänkta löner och sämre anställningstrygghet inte kommer leda till att nyanlända och utrikesfödda närmar sig den infödda befolkningens levnadsstandard eller inkomstnivå. Det kommer pressa ned lönerna för alla.

Och på långt sikt kommer det att vara förödande för den sociala sammanhållningen när folk blir varse att politiker tycker att man på grund av sin bakgrund ska lämnas efter, gå in på lägre nivåer och ytterst ges sämre livschanser.

Forskning visar att jämlikhetspolitik, välfärd och fungerande samhällsinstitutioner skapar tillit och sammanhållning mellan medborgare, oavsett var de råkar vara födda. Den svenska välfärdsmodellen - där alla är med på samma villkor - bidrar till att definiera alla i landet som tillhörande en grupp.

Men det kommer Annie Lööf aldrig säga. Hon är ju emot de svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodellerna  Men hon låter förstås human när hon säger det.

Av: Daniel Swedin

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.