Mejla

Jonna Sima

Vi borde kunna utbilda läkare

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Läkarförbundet har föreslagit olika lösningar på bristen på läkare, men det har inte funnits något större intresse hos vare sig regeringen eller oppositionen.
Läkarförbundet har föreslagit olika lösningar på bristen på läkare, men det har inte funnits något större intresse hos vare sig regeringen eller oppositionen.

LEDARE

26 juli 2013

Sjukvård

Läkarbristen är allvarlig inom stora delar av den svenska vården. Bara på landets vårdcentraler saknas det 1 400 allmänläkare. Det behövs en nationell handlingsplan för att säkra läkarbemanningen inom primärvården, menar Läkarförbundet i en skrivelse som överlämnades till regeringen i slutet av maj. Vi riskerar att tappa en fungerande primärvård och öka ojämlikheten i vården, larmar förbundet.

Den huvudsakliga anledningen till underskottet är att Sverige utbildar för få läkare. Mer än hälften av de läkarlegitimationer som utfärdas av Social­styrelsen ges till personer som har utbildat sig utomlands.

Inte en hållbar lösning

”Utan det här tillskottet skulle vi ha en jättestor läkarbrist i Sverige”, säger Svante Pettersson, utredare på Sveriges läkarförbund, till Dagens Nyheter.

Det är knappast en långsiktigt hållbar lösning att förlita sig på att svenskar utbildar sig i andra länder, eller att utländska läkare vill komma hit för att lösa våra vårdbehov.

Risk för stor läkarbrist

Förra året pensionerades 400 fler läkare än det utbildades nya. År 2015 riskerar Sverige att sakna 4 000 läkare. Det rimmar illa med de ökande vårdbehov som bland annat en åldrande befolkning innebär. Alliansregeringens Vårdvalsmodell har också ökat vårdkonsumtionen, det vill säga att fler söker vård oftare.

En stor del av psykiatrin har dessutom lagts över på primärvården, utan att resurserna har förstärkts. Under sommaren har vi kunnat läsa om den allt mer pressade arbetsmiljön inom vården. Den ständiga under­bemanningen går ut över patientsäkerheten – och personalens egen hälsa.

Läkarförbundet har föreslagit olika lösningar på bristen på allmänläkare. Men intresset från både regeringen och oppositionen har varit svalt.

För få utbildningsplatser

I stället pungar landstingen i dag ut miljarder på hyrläkare. Många patienter far illa av att tvingas möta olika läkare vid varje besök, och vården dräneras på pengar som borde kunna användas mer effektivt.

Intresset för att bli läkare är stort bland unga svenskar. Men inte ens de som har toppbetyg blir automatiskt antagna eftersom antalet utbildningsplatser är för få. Och det samtidigt som svenska landsting är i akut behov av läkare. Ekvationen visar på ett tydligt systemfel. Sverige borde naturligtvis kunna utbilda sina egna läkare.

Av: 

Jonna Sima

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Jonna Sima