Slopa Sveriges stränga hiv-lag

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bästa skyddet Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot hiv. Genom att förbättra informationen om säkert sex kan vi slippa lagen om informationsplikt för personer med hiv-diagnos.räddnings
Foto: Foto: CECILIA ENHOLM
Bästa skyddet Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot hiv. Genom att förbättra informationen om säkert sex kan vi slippa lagen om informationsplikt för personer med hiv-diagnos.räddnings

LEDARE

28 juli 2012 Hiv

För 30 år sedan var hiv-beskedet en dödsdom. Då förknippades sjukdomen med bastuklubbar, lik i svarta sopsäckar och kändisarna Sighsten Herrgårds och ­Ebbe Carlssons borttynande i aids. I dag är hiv en kronisk sjukdom som det går att leva ett välfungerande liv med tack vare ­moderna bromsmediciner.

Trots att prognosen för sjukdomen har förändrats fundamentalt sedan 1980-­talet är lagstiftningen kring sjukdomen densamma. Enligt smittskyddslagen har den hiv-smittade informationsplikt att be­rätta om sin sjukdom för sin sexpartner.

Hårdast i världen

Vid en första tanke låter det rimligt. Men i verkligheten har lagstiftningen försvårat preventivarbetet mot hiv. Det ­beror på att den som är omedveten om sin sjukdom kan ha sex utan att riskera att bli ställd till svars, även om personen fört smittan vidare. De som däremot har fått en diagnos kan straffas med allt mellan böter till livstids fängelse. Personer i riskgrupper har ­därför anledning att dra sig för att ta ett test.

Det är knappast en vettig hiv-politik.

Internationellt sett åtalar Sverige flest hiv-positiva i förhållande till antalet ­smittade. Hittills har ett 40-tal personer dömts för att ha smittat eller utsatt sin sexpartner för risken. Oftast har brottsrubriceringen varit grov misshandel ­eller försök till grov misshandel.

Den svenska lagstiftningen kring hiv är en av de hårdaste i världen. För det har vi kritiserats av FN-organet UNAIDS. De menar att det inte finns något vetenskapligt stöd i att informationskravet ­minskar smittspridning.

Riksförbundet för sexuell upplysning, patientorganisationen Hiv-Sverige och Smittskyddsinstitutet förespråkar ett ­avskaffande av informations-

plikten och att smittspridning av hiv utan uppsåt lyfts bort från brottsbalken.

Sämst i Europa på kondomer

De senaste åren har drygt 500 nya hiv-fall rapporterats per år. Majoriteten har smittats genom heterosexuell kontakt.

I dag lever 5 800 människor med känd hiv-diagnos i Sverige. Mörkertalet tros ligga mellan 500 och 1 000 personer. För den som tar bromsmedicin och använder kondom är risken för att sprida sjuk­domen vidare minimal. Av den anledningen har Holland och Schweiz skrotat informationsplikten.

Nu är det dags för Sverige att se över smittskyddslagen.

Svenska ungdomar är sämst i Europa på kondomanvändning. Det krävs satsningar på skolhälsovården och informations­kampanjer för säkert sex. Kondomen är trots allt det säkraste ­skyddet mot hiv. Att både ha hårdast hiv-lagar och vara sämst på att använda ­kondom kan vara en förödande kombination.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.