ÅSIKT

Flytt-RUT är skatteslöseri

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Skattesubventioner tar pengar från välfärden.

Foto: Flyttbranschen är orolig för oseriösa företag ska gynnas av nya flytt-rut.

Från och med i dag subventionerar staten din flytt och trädfällning. Men inte din flyttbil eller plantering av nya träd. När de nya RUT-reglerna träder i kraft kommer Skatteverkets handläggare få mer att göra.

De borgerliga partierna verkar se skattesubventionerna som svaret på världens alla problem. Hemmen kommer att skina, männen kommer att hinna leka med sina barn och nyanlända kommer att få jobb. Men det är tveksamt om RUT kommer att ha den positiva effekten på arbetsmarknaden så som politikerna vill få det att framstå.

Oseriösa gynnas

Branschorganisationen Sveriges Möbeltransportörer uttalar sig i dag i Ekot om att de välkomnar det nya avdraget. Men oroar sig också för att den redan oseriösa branschen kan bli än mer oseriös.

- Myndigheterna måste kontrollera yrkestrafiktillstånden och försäkringarna i de företag som gör RUT-ansökningar för annars kommer det här att gå åt fanders. Alltså då kommer ju vem som helst kunna få subventionerat bidrag på att vara oseriös och utföra flyttar, säger förbundsordföranden Marlene Malmqvist till Sveriges radio.

En oro Skatteverket, i samma reportage, enbart kan bemötta med att om detta ska kunna göras behövs lagändringar.

Välfärdens pengar

RUT och ROT har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2007 respektive år 2008. Skatteverket har visat att de vita jobben ökat och att attityden kring att köpa svarta tjänster har ändrats sedan avdragen infördes. Samtidigt har en studie från institutet för Framtidsstudier ifrågasatt samma sak. De har visat att den vita och svarta marknaden för städning existerar parallellt och attraherar olika kunder.

Studierna har ett par år på nacken. Det är en het debatt utan klara fakta. Sant är i alla fall att det finns ett stort fusk med bland annat ROT-avdragen. För att stoppa detta tillsatte regeringen en utredning i september 2015.

Och oavsett är ROT och RUT just skattesubventioner. Våra gemensamma skattepengar som används för att minska kostnader för hushållsnära tjänster och ombyggnationer för dem som har råd.

Pengar som hade kunnat gå till välfärden.

Ineffektiv åtgärd

Dagens utökning av RUT kommer till som en del av Migrationsöverenskommelsen i höstas för att ge nyanlända jobb. Men LO är tveksamma.

- Erfarenheter från tidigare rutavdrag är att en stor del av de som får jobb är EU-migranter. Som åtgärd för att stärka nyanländas sysselsättning är den väldigt ineffektiv, säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO till DN.

Av de som kom som flyktingar till Sverige förra året var 95 procent under 50 år. Pengar borde i stället satsas på utbildningsinsatser så de kan bemanna bristyrken så som undersköterska eller byggnadsarbetare.

Att välja att subventionera branscher med skattepengar är att välja bort att investera skattepengar i annat.

Flytt-RUT är inget annat än skatteslöseri.