ÅSIKT

Sluta buga inför USA

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: EU SÄGER ifrån Guantánamo kastar en skugga över dagens toppmöte mellan EU och USA. EU ska inte acceptera USA:s anspråk på att i namn av kriget mot terrorismen bryta mot både folkrätt och mänskliga rättigheter.
LEDARE

Fånglägret Guantánamo kastar en skugga över dagens toppmöte i Wien mellan EU och USA.

Europeiska politiker säger äntligen ifrån om detta uppenbara brott mot mänskliga rättigheter.

År efter år hålls flera hundra mäniskor fängslade utan rättegång. Guantánamo är det synliga exemplet – samma sak sker i större skala både i Afghanistan och i Irak.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har krävt att lägret stängs. Ordförandelandet Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik sa samma sak inför Europaparlamentet i förra veckan.

Knähund åt supermakten

Om Europas politiker tiger om detta när de nu ställs öga mot öga med den amerikanske presidenten

George W Bush underkänner de sitt eget tal om att EU har en viktig roll i världspolitiken. I så fall bekräftar de bilden av Europa som en knähund åt den amerikanska supermakten.

Terrorism måste bekämpas. Men EU ska inte acceptera USA:s anspråk på att i namn av kriget mot terrorismen få göra vad som helst och bryta motbåde folkrätt och mänskliga rättigheter.

Bara om EU talar klarspråk om detta kan man ta toppmötet på allvar.

Visserligen är USA i kraft av sin militära förmåga världens enda supermakt, men det börjar bli dags för EU att släppa lillebrorskomplexet.

EU är en maktfaktor

Utvidgningen har gjort EU till en allt större ekonomisk maktfaktor. Nästa år beräknas den sammanlagda bruttonationalprodukten vara större än USA:s. EU har lika stor befolkning som USA och Japan tillsammans.

Dagens möte i Wien rymmer inte samma dramatik som toppmötena mellan USA och Sovjetunionen under det kalla krigets dagar. Det är inte två fiender med stridsspetsar riktade mot varandra som samtalar. Båda sidor kommer att betona vänskapen och värdet av det transatlantiska bandet.

Rivalitet och tävlan

Ändå finns det en rivalitet mellan Europa och USA, kanske också en tävlan mellan olika samhällsmodeller. EU:s så kallade Lissabonstrategi bygger i stor utsträckning på att komma ifatt och gå förbi USA.

Europa har mycket att lära av USA, framför allt när det gäller forskning och högre utbildning. Men när jämförelsen gäller välfärd, produktivitet och till och med social rörlighet har Europa redan ett försprång, särskilt de nordiska länderna.

Medan USA:s moraliska anseende aldrig varit lägre i världen utgör EU-samarbetet en inspiration för andra regioner, inte minst i Afrika och i Latinamerika.

EU har sina brister och problem, men har ingen anledning att vare sig huka eller buga sig för stormakten från andra sidan Atlanten.

TS

ARTIKELN HANDLAR OM

EU