ÅSIKT

Alliansens bostäder farliga för ungdomar

Foto: Ulf Höjer
Alliansen vill bygga vid bullriga bilvägar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Alliansen och Sverigedemokraterna vill tvinga fram nya regler för buller. Oppositionen tycker att framför allt ungdomar kan tåla mer oljud och avgaser. Därför tänker man driva igenom fler studentlägenheter i sämre miljö.
Anna Kinberg Batra vill skicka ut studenterna på motorvägen. Och det är ju inte så att studenter kan välja var de ska bo, om oppositionen får bestämma kan unga människor i sin mest fertila ålder tvingas att bo i rent skadliga miljöer.

Kinberg Batra hotar

För bara något år sedan höjde regeringen gränsen för buller vid bostäder. Boverket slår fast att trafikbuller inte längre är något hinder för bostadsbyggande. Ändå hotar Anna Kinberg Batra med ett riksdagsinitiativ för att få igenom ännu mer buller.
Dagens regler ligger på 55 decibel med ett undantag för små lägenheter där 60 decibel tillåts. Oppositionen vill nu höja till 60 decibel vid vanliga bostäder. När det gäller smålägenheter och studentbostäder vill man gå ända upp till 65 decibel. Flera tusen bilar kommer att passera varje dygn.

Struntar i experterna

Experterna på Boverket har analyserat oppositionsförslaget, men menar att det inte skulle bli särskilt många fler lägenheter för att man höjer bullergränserna. Det går redan att bygga i princip var som helst.
Men Anna Kinberg Batra vill ha ut studenterna på motorvägen.

Eller så struntar hon bara i experterna - det är ju så populärt att inte lyssna på sakkunskapen i dag. Man gör som Trump och kör så det ryker för det ger mest uppmärksamhet.

Sömnstörningar

Anna Kinberg Batra säger att det finns förslag på var man kan bygga och vill man så går det så klart att bygga bostäder längs varenda motortrafikled i landet. Frågan är vilken miljö man då skulle bygga för framtiden.

Flera studier visar att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna av samhällsbuller.
De som bor på bullriga gator utsätts också för mer avgaser. Luften är som sämst vid stadsgator där avgaserna inte kan blåsa undan. Ju närmare man bor trafiken desto smutsigare är luften.

Fattiga får stå ut

Bilavgaser kan öka risken för demens, alzheimer, astma, KOL, cancer och hjärtsjukdomar. Är det i en sådan miljö vi vill att våra ungdomar ska bo?
Oppositionen menar att de bullriga bostäderna blir billigare. Det är alltså de fattigare som ska stå ut med sämre luft medan de rika får leva längre i sina villaområden.

Anna Kinberg Batra, Alliansen och Sverigedemokraterna borde lyssna på experterna och ta sitt ansvar. Vi behöver fler bostäder, men det måste också gå att bo i dem.