Ta det extrema vädret på allvar

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

STORA ÖVERSVÄMNINGAR Busshållplatsen blev täckt till hälften med vatten när floden Elbe steg 5,7 meter. Det vilda ovädret över Tyskland förra sommaren förde med sig stora översvämningar.
Foto: AP
STORA ÖVERSVÄMNINGAR Busshållplatsen blev täckt till hälften med vatten när floden Elbe steg 5,7 meter. Det vilda ovädret över Tyskland förra sommaren förde med sig stora översvämningar.

Årets svenska sommar blev en av de varmaste på 150 år. I andra delar av Europa krävde hettan tusentals dödsoffer.

Det är svårt att koppla samman extremt väder ett enskilt år med långsiktiga förändringar av jordens klimat. Översvämningarna och värmeböljorna under det senaste decenniet stämmer ändå med vad många klimatforskare förutspått.

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser leder till omfattande skador på hälsa och miljö. Översvämningarna i Tyskland förra sommaren kostade miljardbelopp. På SMHI:s miljö- och klimatdagar nyligen sa Thorbjörn Olsson, omvärldsanalytiker på Länsförsäkringar, att försäkringsbolagen kan komma att ta ut högre premier för byggnader som riskerar att drabbas.

U-länder drabbas värst

De rika länderna står för huvuddelen av utsläppen, men de värsta konsekvenserna drabbar troligen tätbefolkade och utsatta u-länder som Bangladesh. Det kan skapa nya globala konflikter.

Många av de åtgärder som minskar föroreningarna är lönsamma redan i dag, som en effektivare energianvändning. Andra satsningar medför kostnader nu, men gör det möjligt att slippa betydligt större utgifter framöver. Det gäller exempelvis satsningar på vindkraft och biobränslen som kan ersätta de åldrande kärnkraftverken. De länder som går före med omställningen av energi- och trafiksystem kan dessutom vinna konkurrensfördelar. En aktiv klimatpolitik lönar sig.

Avgörande insatser

Det är en insikt som borde vägleda regeringen. Sverige var ett av de första länderna som införde en koldioxidskatt för att begränsa utsläppen. Svenska politiker och vetenskapsmän har gjort avgörande insatser för det globala klimatarbetet.

Nu äventyras trovärdigheten. Regeringens nya system med certifikat för förnybar el har alldeles för lågt ställda mål. En utredning föreslår generösa villkor för svenska företag när EU inför handel med utsläppsrätter. Finansminister Bosse Ringholm vill inte gå vidare med den gröna skatteväxlingen i de pågående budgetförhandlingarna. I stället föreslår han försämringar av miljöstyrningen när det gäller kraftvärme och förnybara fordonsbränslen.

Högre energipriser

Finansministern hänvisar till höga energipriser. Men de är snarare en följd av en ogenomtänkt avreglering än av skattehöjningar. Dessutom är ju idén med skatteväxling just att kompensera höjningar genom att sänka andra skatter.

Sverige bör vara ett föregångsland i klimatarbetet. Det är både god ekonomi och klok politik. Ompröva inställningen till skatteväxlingen, Bosse Ringholm.

ME

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.