Språktest ger inga jobb, FP

I går lanserade Folkpartiet, för tredje eller fjärde gången, sitt förslag om språktest för medborgarskap. Det lyftes första gången 2002 och firar alltså tio år som symbolpolitikens främsta symbol.

Förslaget är en del av Folkpartiets ­integrationspolitiska program som presenterades på DN Debatt. Syftet sägs vara att invandrare ska få jobb.

Fredrick Federley (C) påpekade snabbt att det bara skulle resultera i att personer med låg utbildning eller hög ålder aldrig kan bli svenska medborgare.

Hur det skulle ge några jobb är svårare att se.

I programmet vill Folkpartiet dra in föräldrapenningen för utrikes födda barn. Björklund sa i går att det inte ska påverka adopterade, men i övrigt var han svävande.

Föräldraförsäkringen är en rättighet som följer barnet. Att ge barn olika ­rättigheter beroende på deras bakgrund är inte bara moraliskt mycket tveksamt. Det är även lagtekniskt svårt eftersom det kan strida mot lagstiftningen mot etnisk diskriminering.

Folkpartiet vill även dra in ersättningen för nyanlända som tackar nej till jobb. En lösning på ett problem som ­inte finns, enligt Sveriges kommuner och landsting. Att det tar lång tid att hitta platser till nyanlända beror

i stället på brist på lägenheter.

Den invändningen, och alla andra, ­kommer nog Jan Björklund strunta i. Det problem han försöker lösa är nämligen inte att fler invandrare ska få jobb utan att Folkpartiet ska få fler väljare.

Hårdare kravretorik bortser dessutom helt från den strukturella diskrimineringen på arbetsmarknaden och problemen med bostadssegregation. Detta är verkliga hinder för förbättrad integration.

Jimmie Åkesson konstaterade nöjt att SD sedan länge drivit snarlika krav. Hans glädje är begriplig. Väljarna brukar föredra originalet framför kopian.

Lösningen på arbetslösheten är fler jobb. Inte symbolpolitik och att försöka ställa grupper mot varandra.

Det är märkligt att detta ens behöver sägas.

Följ ämnen i artikeln