Mejla

Joakim Jakobsson

Vart leder den nya arbetslinjen?

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Femtio socialdemokrater lutar sig fram i bänkarna och kisar mot ett datorprojicerat diagram över anställningstryggheten i Europa. De är på jakt efter arbetslinjen.

Sökandet efter en ny socialdemokratisk jobbpolitik fortsatte i går vid en konferens på partiexpeditionen i Stockholm. Kanske hade rådslagets ordförande Thomas Östros ett syfte med att låta nationalekonomen Bertil Holmlund inleda provocerande: ”Högre ersättningsnivåer verkar leda till högre arbetslöshet.”

Är det så här socialdemokraternas nya jobbpolitik kommer att låta?

I partiets oppositionspolitik är mycket som förr. När skuggbudgeten presenterades ställdes kunskapssatsningar mot regeringens låglönejobb.

I rådslagsarbetet är tonen mer prövande. Nytt, eller kanske nygammalt, är hur den enskildes plikt betonas tydligare i retoriken. Och ordet ”entreprenör” dyker upp allt oftare i det diskussionsmaterial som skickats runt inom partiet.

Till viss del handlar det om just ny retorik snarare än nytt innehåll. När LO-ekonomen Lena Westerlund förklarar att det bland socialdemokrater vanliga kravet på ”aktiv arbetsmarknadspolitik” är detsamma som mer kontroller av arbetslösa ger hon deltagarna på konferensen helt nya uppslag till kravretorik.

Det tyder på ett öppet diskussionsklimat när en föreläsare på socialdemokraternas partiexpedition oemotsagd får slå fast att stark anställningstrygghet leder till högre arbetslöshet bland unga. Men det kan också tolkas som att en anpassning till regeringens politik pågår.

Rådslagsarbetet kommer att mangla ersättningsnivåer, sjukskrivningar och försäkringsmässighet fram till nästa partikongress 2009. Men socialdemokraternas framtida jobbpolitik bestäms inte bara där, i lika hög grad avgör de systemförändringar som den nuvarande regeringen genomför. Det är Anders Borg och Sven Otto Littorin som bestämmer förutsättningarna för socialdemokraternas nya arbetslinje.

Nu vacklar Sven Otto Littorin om kravet på obligatorisk a-kassa. Blir det för mycket väsen och oro kan regeringen komma att backa.

– Jag vill inte vifta med några piskor eller hota med någonting, säger han till Kommunalarbetaren.

Beslutar sig regeringen ändå för att göra a-kassan obligatorisk är det ett beslut som inte kan återställas. Hur vill socialdemokraterna i så fall att a-kassan ska administreras? Ska ansvaret ligga hos facken eller staten? En obligatorisk a-kassa skulle göra det möjligt att lägga ett större ansvar för arbetslösheten på arbetsgivarna. Företag kan tvingas betala för anställda som sägs upp eller är deltidsarbetslösa.

Om den nya arbetslinjen betonar plikter och krav borde de också gälla arbetsgivare.

Av: Joakim Jakobsson

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN