ÅSIKT

Kompetens sitter inte mellan benen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

De kvinnliga cheferna i näringslivet blir färre eftersom medierna och politikerna har lockat alla duktiga kvinnor att bli styrelseproffs i stället. Så tycker Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS.

”Det kan inte uteslutas att regeringens hot om kvoteringslagstiftning negativt påverkat andelen kvinnor i höga operativa befattningar”, skrev Johanna Laurin från SNS och Monica Renstig från Women’s Research Institute i DN i går.

Det är så dumt att klockorna stannar.

Andelen kvinnliga chefer i näringslivet har minskat från 32 procent 2004 till 25 procent 2006. De negativa siffrorna gäller alla län och så gott som alla branscher. I börsbolagen minskar andelen kvinnliga chefer särskilt snabbt.

SNS har statistiken. De borde kunna säga åt det alldeles för gubbiga näringslivet att skärpa sig, genast. I stället är det de kvinnliga styrelseproffsen som får skulden: Varför blir ni inte chefer i stället?

SNS alldeles för gubbiga analys går ut på att de kompetenta kvinnorna är så få att de inte räcker åt både bolagsledningarna och bolagsstyrelserna. Männen i näringslivet, de som bevakar sina positioner i ryggkliande brödraskap, ifrågasätts inte. Varken deras kompetens eller deras självklara sätt att utse varandra.

SNS skriver i stället att ”det kan vara möjligt att fler kvinnor med begränsad erfarenhet befordrades snabbare än vad som kan motiveras”. Och att kvinnor ”mer eller mindre frivilligt stigit av sitt chefskap sedan de funnit det alltför tufft och utsatt som kvinna i helt mansdominerade miljöer”.

Problemet ligger alltså hos kvinnorna själva. De är för få. För oerfarna. Och har för svårt att ta sig fram i manlighetens finrum.

Jag köper inget av det där. De kompetenta kvinnorna finns. Det gäller bara att männen tvingas se dem – och tvingas maka på sig. Kompetens sitter i huvudet. Inte mellan benen.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser hade knappast varit så hög (om man nu kan kalla 18,2 procent för en hög siffra – knappast) om inte regeringen hade kommit dragandes med sitt kvoteringshot. Plötsligt hade börsbolagen inget val.

Kanske är det dags för ett kvoteringshot även mot företagsledningarna? Då börjar det nog hända grejer.

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv en opinionsundersökning som visade att svenskarna inte tycker att kvotering till privata bolags styrelser är viktigt. Svenskt Näringsliv hade bland annat ställt kvotering mot saker som ”bekämpa våld mot kvinnor” och ”fler män på dagis”.

Som om arbetet för jämställdhet bara kan bedrivas på en front åt gången. Som om vi måste välja. Vad väljer du? Fler kvinnor i näringslivets toppskikt eller färre kvinnor som blir slagna av sina män? Goddag yxskaft.

Det enda näringslivets intresseorganisationer verkligen verkar veta om jämställdhet – är att de är mot kvotering. Snacka om att rikta energin åt fel håll.

Snacka om ovilja att erkänna att kompetens inte handlar om kön.

Allt för att männen på toppen inte ska behöva känna sig hotade.

ARTIKELN HANDLAR OM