ÅSIKT

Folkpartiet bygger broar till sossarna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Lyft ut social- försäkringarna ur systemet

Folkpartiets gruppledare i riksdagen Bo Könberg, tidigare socialförsäkringsminister i regeringen Bildt, vill ha en ny stor uppgörelse över blockgränsen om våra trygghetssystem.

I valrörelsens spurt sträcker han ut handen till regeringen och föreslår en genomgripande socialförsäk-ringsreform med det nya pensionssystemet som modell.

”Det behövs genuina försäkringar med fonder som stötdämpare som är mer fristående från statens budget”, skriver han i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet (20/7).

Könberg är en av arkitekterna till pensionsreformen och har stor del i att det blev en bred uppgörelse med alla de borgerliga och socialdemokraterna. Nu skriver han: ”Arbetsmetoden med försök till brett samförstånd borde gå att använda igen. Kompromisser och resultat måste få ha sin tid.”

Det ser ut som om folkpartiet söker slå en bro till samarbete med socialdemokraterna efter valet.

Liberalerna har alltid varit pålitliga i vaktslagningen om den generella välfärdspolitiken och principen om inkomsttrygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Nu vill folkpartiet uppenbarligen skapa mer robusta trygghetssystem efter nittiotalets sänkta bidrag och påfrestningar med massarbetslöshet och galopperande ohälsotal. Det är en diskussion värd att ta på allvar.

Tanken att lyfta ut socialförsäkringarna ur statskassan är inte ny. Förre finansministern Allan Larsson (s) t ex förde fram den för över tio år sedan. Men förslaget har för- och nackdelar.

Pension är uppskjuten lön, tänkt att så småningom tas ut och njutas av alla löntagare. A-kassa och sjukförsäkring är ett tillfälligt skydd vid sjukdom, kriser och förändrade livssituationer.

”Raka rör” stärker systemet

Det hindrar inte att ”rakare rör” mellan försäkring och individ kan vara ett sätt att stärka och skapa större förtroende för systemen.

Ett dilemma med Könbergs förslag är att det kan behövas kommunicerande kärl mellan olika trygghetssystem. Med en ny syn på sjukbegreppet i kampen mot ohälsan, där aktiva insatser och rehabilitering i högre grad ersätter sjukpenning och vårdkostnader, kan finansieringskällan behöva vara gemensam. Ska försäkringarna fungera i kristider kan överskott i den ena kassan fungera som buffert för det andra systemets underskott.

Behövs starka fonder

Ska socialförsäkringarna bli mer fristående från statsbudgeten behövs å andra sidan mycket stora fonder för att skapa den stabilitet som garanterad inkomsttrygghet kräver. Samtidigt kan mer fristående fonder för a-kassa och sjukpenning bli några av de ”buffertar” eller stötdämpare vid konjunktursvängningar som krävs om Sverige ska gå med i EMU och inte längre har möjligheter att bedriva stabiliseringspolitik med hjälp av räntevapnet.

Hur som helst behövs en diskussion om trygghetssystemen på 2000-talet. Bo Könbergs brobygge inspirerar.

LA