Sjukförsäkringen stressar de sjuka

Uppdaterad 2013-11-29 | Publicerad 2013-11-26

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Människor behöver lugn och ro för att bli friska.

Dagens sjukförsäkring stressar redan sköra människor. Tidsgränserna och den eviga oron - vad händer om jag inte kan gå tillbaka till jobbet? Över 70 000 personer har utförsäkrats sedan december 2009. När är det min tur?

Det är meningen att vi ska känna den där stressen. Den borgerliga regeringen tror att folk blir friskare om de känner pressen.

Frågan är bara om det fungerar.

Just nu ökar sjukskrivningarna. Det är framför allt unga kvinnor som blir sjuka. Åtta av tio kvinnor under 30 år har varit borta från jobbet på grund av sjukdom under det senaste året. 42 procent av de unga kvinnorna kände psykiskt obehag över att gå till jobbet.

Mår för dåligt

Skrämseltaktiken fungerade inte. Den unga generationen mår för dåligt. Den sjukskriver sig trots att den vuxit upp med Moderaternas hårdföra attityd till sjuka och svaga. De blir sjuka trots att de inte ens vet om de kommer att få någon sjukersättning.

Visstidsanställda, timanställda, inhyrda och f-skattare. Alliansregeringens förändringar av sjukförsäkringen har inte anpassats till den privatiserade och fragmenterade arbetsmarknad regeringen själv har skapat. Regelverket är fortfarande otympligt och ofta obegripligt.

I dag presenterade TCO ett förslag för en bättre sjukförsäkring och nu är det facket som tänker modernt. TCO föreslår ökad trygghet för dem som inte har fasta anställningar. Kanske kan den sjukpenninggrundande inkomsten baseras på en prognos över förväntad inkomst. Mindre byråkrati och förenklingar för dem som varvar jobb och studier kan också underlätta för de unga på arbetsmarknaden.

Långtidssjuka

TCO föreslår också minskad press på de långtidssjuka. Den maximala tiden för sjukpenning kan förlängas med ett år och övergången till arbetsmarknaden kan bli mjukare.

Hittills har sjukfrågan alltid handlat om individens ansvar. Det är ditt fel att du blir sjuk, så skärp dig.

Men nu vänder sig TCO också mot arbetsgivarna. TCO vill minska deras kostnader för korttidssjukfrånvaron och det är ju vettigt. Arbetsgivarna kan knappast lastas för en influensaepidemi. I stället får de ta större ansvar för rehabilitering, arbetsanpassning och hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Om nära hälften av de unga kvinnorna känner psykiskt obehag av att gå till jobbet så måste det ju vara något fel på jobbet. Det är dags för arbetsgivarna att ta ansvar för ökad stress och press på personalen.

Bra arbetsplatser kan ju också minska antalet sjukskrivningar och det helt utan skrämseltaktik. Det går nämligen inte att tvinga folk att bli friska.