ÅSIKT

Astrazeneca ska skämmas

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Astrazeneca, som gjort enorma vinster på medborgarnas skattepengar, hotar nu att lämna landet. Agerandet är ett pinsamt exempel på när girighet går före samhälleligt och socialt ansvar.
LEDARE

22 JULI 2004. Läkemedelsbolaget Astrazeneca överväger att flytta sin kliniska forskning till östra Europa om inte de svenska landstingen köper in fler nya läkemedel i stället för äldre, billigare. Landstingen har gått för långt i sin kostnadsjakt, menar läkemedelsjätten.

Utspelet är uppseendeväckande fräckt men föga förvånande. Läkemedelsbranschen har länge dikterat sjukvårdens läkemedelsanvändning, vilket lett till gigantiska kostnader för samhälle och medborgare. Det är landstingen, det vill säga våra skattemedel, som betalar 80 procent av alla receptbelagda läkemedel. Systemet med högskostnadsskyddet, som är socialt nödvändigt, innebär att läkemedelsindustrin subventioneras av staten med cirka 19 miljarder kronor om året. Det motsvarar driften av sex Huddinge sjukhus under ett helt år.

Politiker och sjukvårdspersonal har insett att den galopperande läkemedelsnotan är ohållbar. Läkemedelskommittéer har inrättats vid varje landsting och en lag har införts som innebär att apoteken ska byta preparat om det finns billigare, likvärdiga alternativ. Reformen har bromsat ökningen av läkemedelskostnaderna.

Astrazenecas utspel tyder på att branschen känner sig störd. Marknadsföringskampanjerna för nya, dyra läkemedel, exempelvis blodtrycksmediciner, är ett annat tecken. Mellan tre och fyra miljarder kronor satsar branschen årligen på marknadsföring gentemot läkare och patienter.

Öst är paradis för företaget

När fusionen mellan Astra och Zeneca skedde i slutet av 1990-talet befarade många att en utflyttning av verksamheten skulle ske. Företagets representanter framhöll då samarbetet mellan svensk forskning och läkemedelsindustrin, liksom den höga standarden inom svensk sjukvård som starka skäl för att behålla den kliniska forskningen i landet.

Nu är det annat ljud i skällan. Länderna i det forna Östeuropa har plötsligt blivit paradiset för läkemedelsjätten. Det är inte särskilt trovärdigt. Svensk sjukvård har visserligen sina krishärdar men inte har den försämrats så till den milda grad på några år. Svensk biokemisk forskning är världsledande.

Girigheten går före ansvar

- Att ta till hot och utpressningstaktik stämmer inte överens med den anda som vi har jobbat i hittills, kommenterar biträdande finansminister Gunnar Lund.

Det är bra att ministern markerar mot läkemedelsjättens olustiga maktspråk. Självklart måste landstingen hushålla med våra gemensamma resurser. Det finns inga skäl att använda nya dyra läkemedel när det finns äldre beprövade som är lika bra och bättre.

Att ett företag som till stor del byggts upp av ett samspel mellan stat och näringsliv och skapat enorma vinster på medborgarnas skattepengar nu hotar lämna landet är ett pinsamt exempel på när girighet går före samhälleligt och socialt ansvar. Skäms, Astrazeneca!

HK