ÅSIKT

Allt är möjligt om viljan finns

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

En tyst tsunami. Så beskrev professor Jeffrey Sachs den globala fattigdomen när han i veckan presenterade en utvärdering av FN:s millenniemål.

Sachs har lett en arbetsgrupp bestående av 265 experter från hela världen. Gruppen lägger en rad konkreta förslag, bland annat om ökad frihandel för jordbruksprodukter, investeringar i utbildning och hälsovård, vägbyggen och forskning.

Gruppen skriver att fattiga länder måste reformera sina egna system, demokratisera och minska korruptionen. Men de konstaterar också att detta inte räcker. Den rika världen måste fördubbla sitt bistånd för att det ska gå att uppfylla målet att halvera fattigdomen till 2015.

Här har problemen ökat

I september 2000 enades världens ledare om de så kallade millenniemålen, att på femton år tackla fattigdom, sjukdomar, analfabetism och diskriminering.

Sedan dess har antalet människor som lever i extrem fattigdom minskat med 130 miljoner. Färre barn dör som en följd av undernäring och medelåldern ökar.

Men det går för sakta, och utvecklingen är långt ifrån entydig. Stora delar av världen är bortkopplad från globaliseringens utvecklande mekanismer. I Afrika söder om Sahara, Centralasien och delar av Latinamerika har problemen ökat sedan FN antog millenniemålen.

Optimistisk – trots allt

Över en miljard människor lever på mindre än en dollar om dagen. 2,7 miljarder lever på mindre än två dollar. Den globala fattigdomen dödar 150Ì´0;000 barn i månaden bara i malaria.

Ändå är Jeffrey Sachs rapport optimistisk. Det går att nå målen. Om den politiska viljan finns.

Finns den?

Svårigheterna att avskaffa jordbrukssubventionerna i EU och USA tyder inte på något seriöst engagemang för utvecklingsfrågorna. När det gäller biståndet är det bara Sverige, Norge, Danmark, Holland och Luxemburg som når upp till målet att ge 0,7 procent av BNI. USA, världens rikaste land, ger omkring 0,15 procent.

”Mitt hemland lägger 415 miljarder dollar om året på sitt försvar, men bara 15 miljarder på utvecklingsbi-stånd”, konstaterade Sachs när han presenterade rapporten.

Bistånd investering i framtiden

Möjligen har den dödsbringande tsunamin i Indiska oceanen kastat om förutsättningarna. Över hela världen har den individuella biståndsviljan slagit rekord. Bara i Sverige har insamlingarna gett över 780 miljoner kronor.

Flodvågen visade hur ekonomi, sociala villkor och ekologiska system i en del av världen hänger samman med alla andra. Den visade att bistånd är en investering i planetens framtid. Om den insikten spiller över till debatten om FN:s millenniemål är allt möjligt.

JB