ÅSIKT

Hallands pr-paj är en pannkaka

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

På statsvetenskapens grundkurs fick vi läsa professor Benedict Andersons bok ”Den föreställda gemenskapen”. Än i dag myser jag vid minnet av det kursmomentet, SÅ roligt och intressant.

Hur skapas nationalism, varför älskar människor sin nation och i vissa fall är beredda att dö för den? Nationen är trots allt en abstraktion, en personlig och kulturell upplevelse hos människor om att de hör ihop.

Detta tänker jag på när jag ser Region ­Hallands desperata kampanj ”Hela Halland”.

Alla politiska partier i regionstyrelsen har i total enighet hittills slösat 1,2 miljoner av ­skattebetalarnas kronor på en kampanj mot Ansvarskommittén. Ansvarskommittén är en utredning som ska titta på hur Sverige bäst ska organiseras. Vad ska staten, landstingen och kommunerna ansvara för, för att Sverige ska fungera på det bästa och mest effektiva sättet?

Ansvarskommittén överlämnar sitt förslag till regeringen i slutet av februari. Hittills har de kommit fram till att dagens ungefär 40 olika indelningar av Sverige inte håller, att landstingen är för små för att klara den framtida befolkningsstrukturen och att de behöver minskas från dagens 21 till någonstans mellan sex och nio regioner.

Tillbaka till Halland.

Här tycker enligt en Temoundersökning som regionen har beställt 84 procent av invånarna att Halland ska få vara kvar i dess nuvarande skick. Därför lägger regionstyrelsen ner miljoner på broschyrer, nålar och fåniga helsidesannonser för att övertyga Ansvarskommittén om Hallands förträfflighet. ”Knäck inte Halland” och en bild på ett knäckebröd. ”Paja inte Halland” och en bild på en paj. Snacka om pannkaka.

Som att hallänningarnas hela identitet bärs upp av de administrativa gränser som i dag utgör länet och regionen. Perfekt exempel på en föreställd gemenskap.

Landskapet Halland berörs inte av kommitténs uppdrag?–?bara de politiska organisationerna länet och regionen. Kommunerna i nuvarande Halland är alltså fria att organisera sig i en kulturell verksamhet för att behålla den unika halländska identiteten som påstås existera.

Regionens argument i kampanjen är lika lättknäckta som knäckebrödet på annonsbilderna. ”Det går bra för Halland”. Ja. Det kan det fortsätta att göra med andra gränser än dagens. ”Skatterna är låga och servicenivån hög”. Hm. Skatter och basal service är kommunernas ansvar och de får vara kvar i sitt nuvarande skick. ”Halland har ett utmärkt läge och bra infrastruktur”. Men platsen flyttas inte! ”Halland har en god tradition av att samarbeta med andra regioner.” Fast samarbetet blir väl mer effektivt om administrationen slås ihop?

Maken till onödigt (och kostsamt) revir­pinkande från Region Hallands sida får man leta efter.

Sverige behöver organiseras om för att funka. Nuvarande gränser har också konstruerats en gång. Det finns ingen anledning att särbehandla Hallands sex kommuner och 289?000 invånare på grund av ett pr-jippo.

Nisha Besara