ÅSIKT

Den gubben går inte

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

23 AUGUSTI 2007. Den ständigt entusiastiske Sven Otto Littorin vill satsa på företag som sköter arbetsmiljön. Inte så mycket klagomål på ”arbetsmiljöbovarna” – de som under åren härjat så många människors liv och hälsa.

De goda företagen ska belönas med ”en Smiley” att klistra på kontors- ­eller fabriksdörren.

Ministerns Smiley är den stora, glada, gula streckgubben, känd från ny demokrati, som ecstasy-symbol, från populärkultur och Wal-Mart.

Associationen till Wal-Mart kan vara givande för att förstå det moderna arbetslivet. Detta gigantiska detaljhandelsbolag är skräckexemplet på den övervakande och exploaterande arbetsmiljön. Minutiös elektronisk kontroll av de anställda har drivit fram extremt hög produktivitetsökning men fryst löntagarnas ersättning på låglöne­nivå.

Wal-Mart tillämpar den sortens ”företagssystem” där arbetsmoment styckas sönder, personalens inflytande suddas ut och initiativförmåga därmed försvinner.

Arbetslivets sociologer visar närmast undantagslöst hur den gamla fordismens monotona arbetsuppgifter breder ut sig också inom tjänstesektorn och hur makten över företagen centraliseras. ”Den flexibla och snabbt föränderliga nya kapitalism som kännetecknar dagens arbetsliv gör människor ofria. ”Utbrändhet är en beskrivning som bättre passar in på arbetets egenart än på arbetarens fysiska tillstånd”, skriver Richard Sennett, en av världens ledande sociologer. Så kan stora delar av den växande psykiska ohälsan förklaras: Från 90-talskrisens hårda utslitning av personal, främst i offentlig sektor till, för att välja ett skräckexempel, den aktuella självmordsvågen på franska bilbolaget Peugeot.

Sennetts och annan betydelsefull forskning följdes och redovisades av Arbetslivsinstitutet. Kunskapen är på väg att skingras.

Arbets­miljöverket skulle kunna upprätthålla en del av forskningen. Men den institutionen hotas av drastiska personalnedskärningar. Littorin igen.

Arbetsmiljöns utformning och karaktär har att göra med såväl kunskap som makt. Den nya ekonomin har kraftigt stärkt marknaden och vinstintressena på bekostnad av de anställda och deras organisationer, sa Carsten von Otter (en gång verksam på det av Littorin slaktade Arbetslivsinstitutet), när han talade vid Littorins arbetsmiljökonferens i går. Rege­ringen beskriver gärna arbetet som ekonomisk tillgång och disciplinering men bekämpar löntagarnas krav om ökad makt över arbetets miljö och organisation.

Littorins paroll: Det är bättre att lyfta fram goda exempel än att bara jaga företag som är miljöbovar.

En Smiley-ideologi mer anpassad till de slappa företagens intressen än till ambitionen att trygga löntagarnas hälsa och inflytande.

OS

ARTIKELN HANDLAR OM