ÅSIKT

Sahlin satsar nytt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Hon kom med röda linjens tunnelbana till Fittja, en av miljonprogrammets förorter i Botkyrka utanför Stockholm. Bland höghus och stengrus höll Mona Sahlin sitt första sommartal som socialdemokraternas partiledare. Hon kom med 15 miljarder och viktiga löften till alla miljonprogrammens invånare.

– Vi socialdemokrater är här för att stanna. Framtiden formas i förorten och vårt stora sociala uppdrag är att rusta upp miljonprogrammets orter. Bygga om dem till levande, trygga bostadsområden med moderna, energisnåla hus, jobb och företag, bra skolor, ungdomshus, egen polis och fungerande kollektivtrafik.

– Vi är ett folkrörelseparti och vi ska finnas i alla förorter. Politik är att ge makt åt de maktlösa, sa Sahlin och möttes med applåder och jubel bland nya och gamla svenskar på Fittja äng.

För första gången gav Mona Sahlin en skiss till det breda program som socialdemokraterna ska gå till val på om tre år. Det handlar om att bygga om miljonprogrammens förorter. Ett klassiskt socialdemokratiskt projekt för rättvisa, social sammanhållning och jämlikhet. Sahlin var mycket tydlig:

– Det här är ett åtagande.

Partiet ska, om det vinner valet 2010, avsätta minst 15 miljarder på sex år i sina budgetar. Det blir en prioriterad fråga, enligt partiledaren. Lika mycket måste kommuner, bostads- och energibolag stå för.

Mona Sahlin har hittat en framtidsvision som förenar många av politikens viktigaste uppgifter. Här kan jobb och investeringar giftas samman med nödvändig bostadsupprustning, miljö- och energiomställning, modern stadsplanering. Här kan många av samhällets ”styvbarn”?–?de som inte fått jobb, inte klarat skolan, inte talar svenska, inte röstar?–?bli delaktiga i ett samhällsbygge av klassisk social rättvisepolitik. Mona Sahlin har insett att här finns potentialen för de nya socialdemokraterna.

På Mona Sahlins miljardprogram står sju punkter. Jobben kommer först. Arbetslösheten ska halveras i utsatta förorter jämfört med arbetslösheten i landet. Företag och entreprenörer ska stimuleras att flytta dit genom skatteförändringar och enklare regler. Kollektivtrafiken ska byggas ut. Alla äldre invandrare ska få rätt till omsorg av människor som talar deras eget språk och alla barn rätt till hjälp med läxläsning.

– Många ungar är trångbodda och kan inte få lugn och ro att läsa läxor. Samhället måste ställa upp där, sa Sahlin som också vill ha 10 procent fler lärare i förortsskolor där behoven är störst.

– Lika skolpeng för alla är tokigt.

Mona Sahlins enda ”återställare” är löftet att återställa rättvisan.

Hennes rådslagsgrupper för att utveckla s-politiken jobbar på. Att Sahlin i går utmanade moderaterna på debatter landet runt om regeringspolitiken är bra. Ännu saknas mycket i s-programmet: välfärden, jobb- och arbetsmarknadspolitiken, miljön. Socialdemokratins företrädare måste gå på offensiven. Ut med rådslagsledamöterna i en öppen diskussion där alla har rätt att vara nyfikna och prövande, bli partiets ”kärleksfulla kritiker”. Framtiden finns inte bara i Fittja.

ARTIKELN HANDLAR OM