ÅSIKT

Israel bryter mot fler resolutioner än Irak

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Två frågor står på dagordningen när EU:s politiska ledare i dag samlas för ett extra toppmöte i Bryssel – Irakkrisen och Mellanösternfrågan.

Det är logiskt. De båda frågorna är tätt sammankopplade. Västvärldens oförmåga att hantera Israels ockupation av palestinskt territorium ligger till grund för mycket av den islamska världens misstro mot Väst. Saddam Hussein utnyttjar palestiniernas utsatta situation som ett argument i sin upphettade retorik, trots att han i praktiken aldrig visat något större intresse för saken.

– Palestinier i allmänhet stöder inte Saddam Hussein, sade doktor Mustafa Barghouthi, framträdande palestinsk intellektuell och

oppositionspolitiker, när han nyligen besökte Stockholm.

– Men, fortsatte han, de är oroliga för vad som ska hända i Palestina om kriget bryter ut. Risken är att Israel använder kriget som en ursäkt för att sätta ännu hårdare press på det palestinska folket.

Mustafa Barghouthi är en av initiativtagarna till det Palestinska nationella initiativet, ett nätverk av palestinska ledare utan kopplingar till Arafats regim. De kräver en samlingsregering i Palestina och därefter demokratiska val på alla nivåer. Fast först måste ockupationen upphöra. Det är en grundförutsättning.

– Palestinierna är i dag ett isolerat folk. Ockupationen har slagit sönder den ekonomiska strukturen. Barnen kan inte gå i skolan. Hälsovården fungerar inte. Pansarvagnar

rullar omkring i våra städer, på våra gator, och i det läget är det tyvärr inte praktiskt möjligt att hålla val, sade Mustafa Barghouthi.

Det Palestinska nationella initiativet samarbetar med flera judiska organisationer i Israel, bland annat Peace Now. Under det sociala toppmötet i Porto Alegre i januari gjorde de ett gemensamt upprop för en självständig palestinsk stat. Nyligen knöt de även kontakter med judiska grupper i Ryssland, ett initiativ lika överraskande som intressant mot bakgrund av att extremhögern i Israel har sitt starkaste stöd bland immigranter från Östeuropa.

När jag träffade honom hade han just haft ett långt möte med utrikesminister Anna Lindh som medverkar vid dagens EU-toppmöte. Barghouthi var nöjd med mötet men

ändå kritisk till Sveriges hållning i Mellan-

östernfrågan.

– Jag tror att man kan se en förändring på två nivåer, sa han. I den breda opinionen ökar stödet för en palestinsk självständighet, men på regeringsnivå gör man mindre än man kunde göra. Jag menar inte att den svenska

regeringen ska bli mer propalestinsk utan mer aktiv över huvud taget. Och det gäller hela EU.

Jag invände att EU har svårt att spela någon roll eftersom israelerna stämplat Europa som alltför propalestinskt. Om ena parten stänger dörren blir det inte mycket till medling.

Mustafa Barghouthi slog ut med händerna i en uppgiven gest.

– EU kommer inte i närheten av det politiska stöd USA ger till Israel. EU måste engagera sig mer. Det är obegripligt att Israel tillåts bryta mot över 20 FN-resolutioner, fler än Irak, utan att omvärlden reagerar hårdare.

Jesper Bengtsson