ÅSIKT

Vägen bort från olja och kärnkraft

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Oljepriserna stiger. Kallt väder i nord-östra USA och små lager har lett till rekordhöga amerikanska bränslepriser. Krigsrisken bidrar också till prisuppgången.

Oljeberoendet är inte långsiktigt hållbart – varken miljömässigt eller ekonomiskt. Energiforskare har länge pekat på att världens oljetillgångar sinar. Häri ligger en del av förklaringen till USA:s vilja att behärska Irak och Mellanöstern – så kan man säkra tillgången till olja åtminstone för en bra tid framöver.

Bushadministrationen är hårt knuten till oljeindustrin. I stället för att minska sitt oljeberoende och satsa på förnybar energi väljer USA att kriga till sig olja och lämna alla internationella överenskommelser om att minska användningen av kolbaserad energiteknik.

Europa väljer en annan väg. EU har aktivt drivit på i klimatfrågan och skrivit en vitbok om förnyelsebar energi. Målet är att kraftigt minska koldioxidutsläppen och leva upp till FN:s Kyotoavtal.

”Vid det kommande EU-toppmötet i Bryssel den 21 mars måste vi gå vidare”, skriver statsminister Göran Persson och premiärminister Tony Blair i ett gemensamt brev till det grekiska ordförandeskapet och EU-kommissionen.

I måndags presenterade Blair den brittiska regeringens nya energipolitiska program. Det innebär stopp för kärnkraftsutbyggnad, drastisk minskning av koldioxidutsläppen och stor satsning på förnybar energi och energieffektiv teknik.

Den brittiska kärnkraftindustrin är liksom den svenska rena förlustaffären och i stort behov av renovering. I stället för att ösa in mer kapital i denna döende industri vill den brittiska regeringen mångdubbla andelen el från sol, vind- och vattenkraft. ”Förnybar energi kommer att vara den främsta energikällan när vi försöker bekämpa problemet med klimatförändringarna”, skriver Blair-regeringen.

Energisystemet måste moderniseras och kärnkraften skulle vara ett hinder för denna modernisering, anser den vidare.

I det svensk-brittiska utspelet betonas vikten av att satsa på energieffektivisering och förnybar energi. Målet är att EU ska minska sina koldioxidutsläpp med 60 procent till år 2050. År 2010 bör den förnyelsebara energin utgöra 12 procent av EU:s totala energiproduktion.

Blair och Persson efterlyste i gårdagens Dagens Nyheter en handlingsplan för att främja utveckling, kommersialisering och export av miljövänlig och effektiv energiteknik. Det är utmärkt. Sverige var en gång i tiden ledande i just detta.

Kansliet för effektivare energi inom dåvarande Nutek såg till att lågenergilampor, värmepumpar med mera blev kommersiellt intressanta. Inkompetenta energiministrar har dock sett till att Sverige avvecklat detta framtidsinriktade arbete i stället för att avveckla kärnkraften.

Det vore mycket bra om EU kunde utveckla en Nutek-modell och driva på moderniseringen av energisystemen i Europa.

Göran Persson borde samtidigt genomföra den avveckling av kärnkraften som han så många gånger utlovat. Dags att gå från utspel till omställning.

Helle Klein

ARTIKELN HANDLAR OM